Education Information

Education Information

  • 2006 - 2012 Undergraduate

    Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

  • 2018 Expertise In Medicine

    KLEBSİELLA PNEUMONİAE SUŞLARINDA KARBAPENEM DİRENCİNİN FENOTİPİK VE GENOTİPİK YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI

    Istanbul University, Temel Bilimler, Tıbbi Mikrobiyoloji

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English