Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

“Türk Tarihi’nde Dunhuang’ın Önemi”

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.213, pp.163-180, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kül Tegin mi Yoksa Köl Tegin mi ?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.47, pp.261-271, 2009 (National Refreed University Journal)

Louis BAZIN’in Eseri ve Eski Türk Takvimlerine Ait Terimler Hakkında

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.41, pp.153-166, 2005 (National Refreed University Journal)

'Bediz' Kelimesinin Runik Yazıtlardaki Yorumu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,, no.38, pp.151-157, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Batı Türk Kaganlığı ve Türgiş Kaganlığı Merkezi "Kuz Ordug"

IV. Uluslararası Türk Şöleni, Erzurum, Turkey, 17 - 19 May 2016, pp.1-5

Türklerin Ege Denizine İlk Çıkış Süreci

I. Turgut Reis Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 - 28 May 2011, pp.148-152

Books & Book Chapters

Gustave Schelegel'in Tesbitine Göre Köl Tegin Yazıtının Çince Tarihlendirilmesi

in: Geçmişten Günümüze Türkistan Tarihinin Bilinmeyenleri, Mualla UYDU YÜCEL- Fatma Aysel ILGIN DINGIL, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.71-75, 2017