Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Dicle University, Instıtute Of Socıal Scıences, Özel Hukuk, Turkey

 • 2011 - 2015 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Law, Hukuk, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Para Alacaklarına İlişkin İlâmlı İcra Takibinde İcra Mahkemesince İcranın Geri Bırakılması (IIK m. 33, 33a)

  Dicle University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019XVII. Türk Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı

  Vocational Training , Türk Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Birliği

 • 2017XV. Türk Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı

  Vocational Training , Türk Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Birliği