Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Electoral Behavior and Role in the Context of Political Communications

6th International Symposlum Communication in the Millennium, İstanbul, Turkey, pp.37

Çocuklarda Şiddet Algısı

International Symposium on Language and Communication, İzmir, Turkey, 17 - 19 June 2013, pp.2299-2306

Woman as a 'Subject' in the Social and Political Context of Culture

Association for Cultural Studies (ASC) Crossroads in Cultural Studies, Hong Kong, Hong Kong, 17 - 21 June 2010, pp.374

Electoral Behavior and Role in the Context of Political Communications

6th International Symposium Communication in the Millennium, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.37-54

İstanbul’da Görsel Kirlilik ve Sosyal Değişim

Halk Kültürlerinin Uluslararası İlişkilere Katkısı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2003, pp.207-213

Bekar Ebeveynler ve Çocukları

1. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali & Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2003, pp.416-422

Books & Book Chapters

Sağlık İletişimi Bağlamında Medyada Yer Alan Sağlık Programlarının Yarattığı Olumsuz Sonuçlar ve Çözüm Önerileri

in: Sağlık İletişimden Geçer, Prof. Dr. Suat Gezgin, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.48-60, 2020 Sustainable Development

Siyasal Reklamlara Siyasal İletişim Bağlamında Bir Bakış

in: Medya ve İletişime Diyalektik Bakış, Gezgin S., Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.119-143, 2018

Yerel - Küresel Etkileşiminde Güç İlişkileri ve Glokalleşme Denklemi: Ekonomi, Siyaset ve İletişimde Glokal Süreçler

in: İletişim ve Kültür, Gezgin S., Akdal T., Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.119-138, 2017

Betül Mardin

in: Türkiye Sözlü Basın Tarihi Cilt II, Berktay A., Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.1-27, 2016

Ali İhsan Göğüş

in: Türkiye Sözlü Basın Tarihi Cilt I, Berktay A., Editor, Türkiye İş Türkiye Kültür Yayınları, İstanbul, pp.135-159, 2016

Kamu Diplomasisi

Derin Yayınları, İstanbul, 2014

The Effects of the Visual Media on Turkish Women

in: International Communication Studies, Ümit SARI, Mesut AYTEKİN, Editor, Emirler Matbaa, İstanbul, pp.191-209, 2014

Kamu Diplomasisinin Kapsamı ve Geleceği

in: Kamu Diplomasisi, Abdullah ÖZKAN, Tuğçe ERSOY ÖZTÜRK, Editor, Tasam Yayınları, İstanbul, pp.35-51, 2012

Duygusal Zeka Yetisinin Siyasal Aktörlerin Performanslarına Etkisi

in: Siyasetin İletişimi, Abdullah ÖZKAN, Editor, Tasam Yayınları, İstanbul, pp.193-211, 2009

Metrics

Publication

29

Intellectual Property

5

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals