Education Information

Education Information

  • 2011 - 2015 Expertise In Medicine

    Gazi University, Tıp Fakültesi, Nöroloji, Turkey

Dissertations

  • 2015 Expertise In Medicine

    SİNÜS VEN TROMBOZU GEÇİREN HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİ, KLİNİK ÖZELLİKLER VE PROGNOZUN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Gazi University, Tıp Fakültesi, Nöroloji