Arş.Gör.

Merve ÖZ


Sosyal Bilimler Enstitüsü

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Eğitim Bilgileri

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilimdalı, Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Yüksek Lisans

Gaziosman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

Gaziosman Paşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Yüksek Lisans

Konaklama İşletmelerinde Performans Güçlendirme Düzeyine Etki Eden Örgüt Kültürü Tiplerinin Belirlenmesi: İstanbul İli Örneği

Gaziosman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Turizm ve Otel İşletmeciliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilimdalı

2010 - 2014

2010 - 2014

Araştırma Görevlisi

Gaziosman Paşa Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

İstanbul'da Bulunan 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Personel Seçme Yöntemlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma

TANRIVERDİ H. , KAHRAMAN O. C. , ÖZ M. , Erdoğan M.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, ss.25-45, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

Antalya Bölgesinde Hizmet Veren Konaklama İşletmeleri Web Sayfalarının Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

AKOVA O. , ÖZ M. , KESKİN M.

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.7, ss.115-127, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN REKREASYONELETKİNLİKLERE KATILIMLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

keskin m., AKOVA O. , ÖZ M.

Journal of Recreation and Tourism Research, cilt.2, no.4, ss.37-45, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Kültürel Miras Unsurlarından Kaşenlik Adetinin Gençlik Turizmi Kapsamında İncelenmesi

TANRIVERDİ H. , ÖZ M.

Uluslararası 3. Gençlik Araştırmaları Kongresi, Nahçıvan, Azerbaycan, 27 June - 01 July 2018, ss.31

2015

2015

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA SAKİN KENT FELSEFESİ VE YÖNETSEL SORUNLAR; HALFETİ ÖRNEĞİ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Ofluoğlu M., ÖZ M.

Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 14 - 16 May 2015, ss.325-336

2015

2015

Alışveriş Turizmi ve Türkiye'nin Alışveriş Profili

ÖZ M. , İSTANBULLU DİNÇER F. F.

14. Geleneksel Turizm Paneli, Sakarya, Türkiye, 15 - 16 April 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Turizmde Markalaşma

AYDOĞAN ÇİFÇİ M. , ÖZ M.

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Markalaşma, Şehnaz Demirkol, Editör, Değişim, İstanbul, ss.225-259, 2016

2015

2015

TURİZM PAZARLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

GÜRİPEK E., ÖZ M.

GERİLLA PAZARLAMA, Kılıç B., Öter Z., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.519-545, 2015

Ödüller

Şubat 2011

Şubat 2011

KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ

Dedeman Holding