Dr.Öğr.Üyesi

Merve ÖZKAN BORSA


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2007 - 2015

2007 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2010 - 2011

2010 - 2011

Doktora

Université Paris-X Nanterre, Université Paris Ouest Nanterre Centre De Droit İnternational De Nanterre (Cedın), Fransa

2006 - 2011

2006 - 2011

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Türkiye

2005 - 2007

2005 - 2007

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2004 - 2005

2004 - 2005

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Lisans Çift Anadal

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Uluslararası Hukukta Evrensel Yargı Yetkisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

2007

2007

Yüksek Lisans

Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Birliği'nin Avrupa Güvenlik Sistemindeki Yeri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Ticaret Üniversitesi

2018

2018

Stres Yönetimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

KAGEM İstanbul Üniversitesi

2018

2018

Takım Çalışması

Eğitim Yönetimi ve Planlama

KAGEM İstanbul Üniversitesi

2017

2017

Cambridge Yazarlık Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Cambridge University

2016

2016

Kamu İç Kontrol Standartları Eğitimi

Kalite Yönetimi

İÜ Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü

2016

2016

Dış Politika Akademisi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği

2015

2015

Mülteci Okulu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2015

2015

Sanat Tarihi

Diğer

Mimar Sinan Üniversitesi

2015

2015

Eğiticiler Buluşması İstanbul Süreci: Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü

2015

2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2014

2014

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013

2013

Mega Hızlı Okuma

Diğer

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2013

2013

Beyni Etkin Kullanma ve Hafıza Teknikleri

Diğer

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2013

2013

Temel İlkyardım Eğitim Programı

Sağlık ve Tıp

İstanbul Tıp Fakültesi İlkyardım Eğitim Merkezi

2011

2011

Güvenlik Akademisi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği

2010

2010

Certificat de Langue Française

Yabancı Dil

Cours de Civilisation Française de la Sorbonne

2010

2010

Certificate Program on International Criminal Law

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2009

2009

Certificat de Langue Française

Yabancı Dil

Ambassade de France en Turquie/ Institut Français d'Istanbul

2009

2009

Public International Law

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Hague Academy of International Law

2001

2001

Orta Almanca I

Yabancı Dil

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü

2000

2000

Temel Almanca II

Yabancı Dil

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Devletler Umumi Hukuku, Siyaset Bilimi , Uluslararası İlişkiler

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Enstitüsü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

Işık Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2005 - 2015

2005 - 2015

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Yönetimsel Görevler

2017 - 2019

2017 - 2019

Yarı zamanlı Öğretim Üyesi

Işık Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ULUSLARARASI TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ

ÖZKAN BORSA M.

D.Antepoğlu(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Karzai Döneminde Afganistan ve Pakistan İlişkileri

ÖZKAN BORSA M.

M.Hotak(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

The Contribution of the International Court of Justice to the Development of International Humanitarian Rules and Principles

ÖZKAN BORSA M.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.83-130, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

İki Dünya Savaşı Arası Dönemde İngiliz Dış Politikasının Analizi

ÖZKAN BORSA M.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.81-102, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

THE ANALYSIS OF BRITISH FOREIGN POLICY IN THE INTER-WAR PERIOD

Ozkan Borsa M.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, ss.81-102, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

The Relation Between International Refugee Law and International Human Rights Law

ÖZKAN BORSA M.

Uludağ Congress on International Relations, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2018, ss.158

2017

2017

The Neutrality of International Courts and Tribunals: Why and to What Degree?

ÖZKAN BORSA M.

11th International Conference on Social Sciences, European Center for Science Education and Research, Helsinki, Finlandiya, 20 - 21 Ocak 2017, ss.644-645

2016

2016

Challenges and Shortcomings of the International Refugee Protection System:An Evaluation of the EU Asylum Policy

ÖZKAN BORSA M.

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet Dışı Aktörler, Bursa, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2016, ss.100

2016

2016

Refugee Issue from the Perspective of the European Convention on Human Rights

ÖZKAN BORSA M.

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016, ss.133

2016

2016

Identification of “Armed Conflict not of an International Character” in the Decisions of International Criminal Courts

ÖZKAN BORSA M.

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016, ss.100

2015

2015

The Contribution of the International Court of Justice to the Development of International Human Rights Law Principles and Rules

ÖZKAN BORSA M.

VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, Bursa, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2015, ss.801

2012

2012

Contribution of the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia to International Law and to the Peace And Security in the Territory of Former Yugoslavia

ÖZKAN BORSA M.

2nd International Balkan Annual Conference, “The Balkans at a Crossroads: Evaluating Past, Reading Present, Imagining Future, Tiran, Arnavutluk, 11 - 14 Ekim 2012, cilt.1, ss.23-35

2012

2012

Water Issue in the Middle East from International Law Perspective

ÖZKAN BORSA M.

II. International Relations Congress: International Middle East Congress, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.398-399

2011

2011

Human Security from an International Law Perspective

ÖZKAN BORSA M.

International Human Security: New Challenges, New Perspectives Conference, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.531-545

2011

2011

The Doctrine of Universal Jurisdiction and Its Effects on the Competence of States

ÖZKAN BORSA M.

Whither the “Post-Westphalian World?: Inequalities, Conflicts and Solidarity in the Twenty-First Century, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2011, ss.27

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Uluslararası Hukukta "Birey"in Değişen Konumuna İlişkin Bir Değerlendirme

ÖZKAN BORSA M.

Uluslararası İlişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar, Turan S., Özkural Köroğlu, N., Editör, Dora, Bursa, ss.541-590, 2015

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

European Consortium for Political Research

Üye

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

European Consortium for Politial Research

Üye

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

European Society of International Law

Üye

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Association of Attenders and Alumni of the Hague Academy of International Law

Üye

Bilimsel Danışmalıklar

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

İstanbul Güvenlik Konferansı

Katılımcı

-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Problemler

Katılımcı

-Türkiye

2018

2018

X. International Uludağ Congress on International Relations: Changing Role of Diplomacy and War

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

Human Rights and the Environment, Raoul Wallenberg Institute

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

11th International Conference on Social Sciences

Katılımcı

Helsinki-Finlandiya

2016

2016

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet Dışı Aktörler

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Uluslararası Göç Sorunu ve Türkiye'nin Göç Politikası

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

80. Yılında Montrö Boğazlar Konvansiyonu-Prof.Dr.Sevin Toluner'e Saygı Günü

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

VI. International Human Security Conference

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Katılımcı

Roma-İtalya

2016

2016

ESIL Research Forum -The Making of International Law-

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Felsefe ve Sanat Sempozumu

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi : Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2014

2014

IPRA Conference on UnitIng for Peace: BuIldIng Sustainable Peace Through Universal Values

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

2nd International Balkan Annual Conference, “The Balkans at a Crossroads: Evaluating Past, Reading Present, Imagining Future

Katılımcı

Tiran-Arnavutluk

2012

2012

International Conference on “Rethinking International Law and Justice

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2011

2011

II. International Relations Congress: International Middle East Congress

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2011

2011

International Human Security Conference: New Challenges, New Perspectives

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2011

2011

Whither the “Post-Westphalian World?:Inequalities, Conflicts and Solidarity in the Twenty-First Century

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

Siyasi İlimler Türk Derneği 8. Lisansüstü Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

7th Pan-European International Relations Conference – Politics in Hard Times: International Relations Responses to the Financial Crisis

Katılımcı

Stokholm-İsveç

2009

2009

Siyasi İlimler Türk Derneği 7. Lisanüstü Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

Avrupa Birliği ve Türkiye Semineri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ekim-2018

Ekim 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ekim-2018

Ekim 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Yedek Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez İzleme Komitesi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Standing Group on International Relations

https://ecpr.eu/

European Consortium for Political Research, England

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Standing Group on Law and Courts

https://ecpr.eu/

European Consortium for Political Research, England