Asst. Prof.

Merve ÖZKAN BORSA


Faculty of Political Sciences

Department of Political Sciences and International Relations

Division of International Law

Education Information

2019 - 2020

2019 - 2020

Post Doctorate

Linköpings Universitet (Linköping University), REMESO, REMESO, Sweden

2007 - 2015

2007 - 2015

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyasal Bölümü, Turkey

2010 - 2011

2010 - 2011

Doctorate

Université Paris-X Nanterre, Université Paris Ouest Nanterre , Centre De Droit İnternational De Nanterre (CEDIN), France

2006 - 2011

2006 - 2011

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs (Open Educatıon), Economics, Turkey

2005 - 2007

2005 - 2007

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyasal Bölümü, Turkey

2004 - 2005

2004 - 2005

Postgraduate

Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Master of European Studies, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Political Sciences And International Relations, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Political Sciences And Public Administration, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Uluslararası Hukukta Evrensel Yargı Yetkisi

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyasal Bölümü

2007

2007

Postgraduate

Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Birliği'nin Avrupa Güvenlik Sistemindeki Yeri

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyasal Bölümü

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

French

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Ticaret Üniversitesi

2018

2018

Takım Çalışması

Education Management and Planning

KAGEM İstanbul Üniversitesi

2018

2018

Stres Yönetimi

Education Management and Planning

KAGEM İstanbul Üniversitesi

2017

2017

Cambridge Yazarlık Eğitimi

Education Management and Planning

Cambridge University

2016

2016

Kamu İç Kontrol Standartları Eğitimi

Quality Management

İÜ Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü

2016

2016

Dış Politika Akademisi

Education Management and Planning

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği

2015

2015

Mülteci Okulu

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2015

2015

Sanat Tarihi

Other

Mimar Sinan Üniversitesi

2015

2015

Eğiticiler Buluşması İstanbul Süreci: Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü

2015

2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2014

2014

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013

2013

Mega Hızlı Okuma

Other

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2013

2013

Beyni Etkin Kullanma ve Hafıza Teknikleri

Other

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2013

2013

Temel İlkyardım Eğitim Programı

Health&Medicine

İstanbul Tıp Fakültesi İlkyardım Eğitim Merkezi

2011

2011

Güvenlik Akademisi

Education Management and Planning

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği

2010

2010

Certificat de Langue Française

Foreign Language

Cours de Civilisation Française de la Sorbonne

2010

2010

Certificate Program on International Criminal Law

Education Management and Planning

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2009

2009

Certificat de Langue Française

Foreign Language

Ambassade de France en Turquie/ Institut Français d'Istanbul

2009

2009

Public International Law

Education Management and Planning

Hague Academy of International Law

2001

2001

Orta Almanca I

Foreign Language

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü

2000

2000

Temel Almanca II

Foreign Language

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, International Law, Political Science, International Relations

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Political Sciences And International Relations

2020 - 2021

2020 - 2021

Assistant Professor

National Defense University, Aır War College

2019 - 2020

2019 - 2020

Researcher

Linköpings Universitet (Linköping University), REMESO

2019 - 2019

2019 - 2019

Researcher

Linköpings Universitet (Linköping University), Management and Engineering, Business Law

2017 - 2019

2017 - 2019

Assistant Professor

Isik University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Uluslararası İlişkiler

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Political Sciences And International Relations

2015 - 2017

2015 - 2017

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Political Sciences And International Relations

2005 - 2015

2005 - 2015

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Political Sciences And International Relations

2010 - 2011

2010 - 2011

Student

Université Paris-X Nanterre, Centre de Droit International de Nanterre, Département de Science Politique et Droit

Managerial Experience

2017 - 2019

2017 - 2019

Yarı zamanlı Öğretim Üyesi

Isik University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Disputed Issues in International Law

Undergraduate

Undergraduate

International Law

Undergraduate

Undergraduate

International Law

Undergraduate

Undergraduate

International Migration and Movements

Undergraduate

Undergraduate

Judicial Settlement of International Disputes

Postgraduate

Postgraduate

Global Governance

Undergraduate

Undergraduate

International Organisations

Articles Published in Other Journals

2016

2016

The Contribution of the International Court of Justice to the Development of International Humanitarian Rules and Principles

ÖZKAN BORSA M.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, no.2, pp.83-130, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

İki Dünya Savaşı Arası Dönemde İngiliz Dış Politikasının Analizi

ÖZKAN BORSA M.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.54, pp.81-102, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

THE ANALYSIS OF BRITISH FOREIGN POLICY IN THE INTER-WAR PERIOD

Ozkan Borsa M.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, no.54, pp.81-102, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

The Relation Between International Refugee Law and International Human Rights Law

ÖZKAN BORSA M.

Uludağ Congress on International Relations, Bursa, Turkey, 8 - 10 October 2018, pp.158

2017

2017

The Neutrality of International Courts and Tribunals: Why and to What Degree?

ÖZKAN BORSA M.

11th International Conference on Social Sciences, European Center for Science Education and Research, Helsinki, Finland, 20 - 21 January 2017, pp.644-645

2016

2016

Challenges and Shortcomings of the International Refugee Protection System:An Evaluation of the EU Asylum Policy

ÖZKAN BORSA M.

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet Dışı Aktörler, Bursa, Turkey, 28 - 29 November 2016, pp.100

2016

2016

Refugee Issue from the Perspective of the European Convention on Human Rights

ÖZKAN BORSA M.

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.133

2016

2016

Identification of “Armed Conflict not of an International Character” in the Decisions of International Criminal Courts

ÖZKAN BORSA M.

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.100

2015

2015

The Contribution of the International Court of Justice to the Development of International Human Rights Law Principles and Rules

ÖZKAN BORSA M.

VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, Bursa, Turkey, 21 - 22 October 2015, pp.801

2012

2012

Contribution of the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia to International Law and to the Peace And Security in the Territory of Former Yugoslavia

ÖZKAN BORSA M.

2nd International Balkan Annual Conference, “The Balkans at a Crossroads: Evaluating Past, Reading Present, Imagining Future, Tiran, Albania, 11 - 14 October 2012, vol.1, pp.23-35

2012

2012

Water Issue in the Middle East from International Law Perspective

ÖZKAN BORSA M.

II. International Relations Congress: International Middle East Congress, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.398-399

2011

2011

Human Security from an International Law Perspective

ÖZKAN BORSA M.

International Human Security: New Challenges, New Perspectives Conference, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.531-545

2011

2011

The Doctrine of Universal Jurisdiction and Its Effects on the Competence of States

ÖZKAN BORSA M.

Whither the “Post-Westphalian World?: Inequalities, Conflicts and Solidarity in the Twenty-First Century, Turkey, 1 - 04 June 2011, pp.27

Books & Book Chapters

2015

2015

Uluslararası Hukukta "Birey"in Değişen Konumuna İlişkin Bir Değerlendirme

ÖZKAN BORSA M.

in: Uluslararası İlişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar, Turan S., Özkural Köroğlu, N., Editor, Dora, Bursa, pp.541-590, 2015

Other Publications

Supported Projects

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2018 - Continues

2018 - Continues

European Consortium for Political Research

Member

2018 - Continues

2018 - Continues

European Consortium for Politial Research

Member

2013 - Continues

2013 - Continues

European Society of International Law

Member

2009 - Continues

2009 - Continues

Association of Attenders and Alumni of the Hague Academy of International Law

Member

Scientific Consultations

2017 - Continues

2017 - Continues

Scientific Consultancy

Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and International Relations, TurkeyEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

İstanbul Güvenlik Konferansı

Attendee

-Turkey

2018

2018

X. International Uludağ Congress on International Relations: Changing Role of Diplomacy and War

Attendee

-Turkey

2018

2018

Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Problemler

Attendee

-Turkey

2017

2017

Human Rights and the Environment, Raoul Wallenberg Institute

Attendee

-Turkey

2017

2017

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar

Attendee

-Turkey

2017

2017

11th International Conference on Social Sciences

Attendee

Helsinki-Finland

2016

2016

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet Dışı Aktörler

Attendee

-Turkey

2016

2016

80. Yılında Montrö Boğazlar Konvansiyonu-Prof.Dr.Sevin Toluner'e Saygı Günü

Attendee

-Turkey

2016

2016

Uluslararası Göç Sorunu ve Türkiye'nin Göç Politikası

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

VI. International Human Security Conference

Attendee

-Turkey

2016

2016

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Attendee

Roma-Italy

2016

2016

Felsefe ve Sanat Sempozumu

Attendee

-Turkey

2016

2016

ESIL Research Forum -The Making of International Law-

Attendee

-Turkey

2015

2015

VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi : Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları

Attendee

Bursa-Turkey

2014

2014

IPRA Conference on UnitIng for Peace: BuIldIng Sustainable Peace Through Universal Values

Attendee

-Turkey

2012

2012

2nd International Balkan Annual Conference, “The Balkans at a Crossroads: Evaluating Past, Reading Present, Imagining Future

Attendee

Tiran-Albania

2012

2012

International Conference on “Rethinking International Law and Justice

Attendee

İstanbul-Turkey

2011

2011

II. International Relations Congress: International Middle East Congress

Attendee

Kocaeli-Turkey

2011

2011

International Human Security Conference: New Challenges, New Perspectives

Attendee

İstanbul-Turkey

2011

2011

Whither the “Post-Westphalian World?:Inequalities, Conflicts and Solidarity in the Twenty-First Century

Attendee

İstanbul-Turkey

2010

2010

Siyasi İlimler Türk Derneği 8. Lisansüstü Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2010

2010

7th Pan-European International Relations Conference – Politics in Hard Times: International Relations Responses to the Financial Crisis

Attendee

Stokholm-Sweden

2009

2009

Siyasi İlimler Türk Derneği 7. Lisanüstü Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2008

2008

Avrupa Birliği ve Türkiye Semineri

Attendee

İstanbul-Turkey

Jury Memberships

October-2018

October 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

October-2018

October 2018

Doctorate

Tez Savunma Yedek Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2017

June 2017

Doctorate

Doktora Tez İzleme Komitesi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Scientific Research / Working Group Memberships

2018 - Continues

2018 - Continues

Standing Group on International Relations

https://ecpr.eu/

European Consortium for Political Research, England

2018 - Continues

2018 - Continues

Standing Group on Law and Courts

https://ecpr.eu/

European Consortium for Political Research, England