Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kur’ân’ın Umûm Bildiren İfadelerinin Haber-i Vâhidle Tahsisi Konusundaki Usûlî Tartışmalar

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.31, pp.203-229, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Osmanlı Fetvalarında Iskât-ı Cenînin (Cenin Düşürmenin) Cezai Sonuçları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.956-965, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İslami Açıdan Genetiği Değiştirilmiş Ürünler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.45, pp.1004-1022, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Organ Nakline Karşı Çıkanların Dini Açıdan İleri Sürdükleri Gerekçelerin Değerlendirilmesi

Din İşleri Yüksek Kurulu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-XIII (Organ Naklinde Sınırlar), Ankara, Turkey, 28 September 2021, pp.1

The Criticism by al-Jassās of his Predecessors on Naskh (Abrogation)

BRAIS (British Association for Islamic Studies), London, England, 08 July 2021

Fetva Mecmuaları ve Taşköprîzâde'nin Veba Risalesi Örnekliğinde Osmanlı'da Pandemi ve Din

Salgın Hastalıklar ve Din Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 18 July 2020

Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî ed-Duvelî’nin Tıbbi Konularda Fetva Usûlü

Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019

İslam Fıkhı Açısından Hasta Mahremiyeti

Hasta Mahremiyeti Çalıştay, İstanbul, Turkey, 17 November 2018

Medicine in Ottoman Fatwa (Religious Verdict) Collections

BRAIS (British Association for Islamic Studies) Conference, Exeter, United Kingdom, 9 - 11 April 2018

İslam Hukukuna Göre İnsan Organlarının Satışı

I. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 October 2015

İslam Hukuku Açısından Bedene Estetik Müdahale

Bedene Yapılan Müdahaleler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 2015

Fetva Mecmuaları Işığında Osmanlı’da Tıp

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2015

Genetik Modifikasyon ve Helal Gıda

Uluslararası Helal Ürün Ekonomisi Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 19 - 21 March 2015, pp.768-787

Klasik Dönem Osmanlı Fetvalarında İnsan Bedeni Üzerinde Tasarrufun Sınırları

I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2012

Tıpta İleriye Dönük Talimatlar

Hayatın Sonuna Dair Fıkhî ve Tıbbî Meseleler -Tartışmalı İlmi Toplantı-, İstanbul, Turkey, 09 June 2012

GDO’lu Gıdaların Etik ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi

V. Genç Akademisyenler Buluşması, Mardin, Turkey, 17 - 19 June 2011

Books & Book Chapters

Fetvalar Işığında Osmanlı'da Salgın Hastalıklar

in: Dinî ve Etik Yönleriyle Salgın Hastalıklar, Tuba Erkoç Baydar, Editor, İHÜ Yayınları, İstanbul, pp.115-137, 2021

İİT'ye Bağlı Uluslararası İslam Fıkıh Akademisinin Tıbbi Konularda Fetva Usulü: Organ Nakli Örneği

in: Fıkıh ve Biyoetik, M. İhsan Karaman,Hakan Ertin,Mürteza Bedir, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.151-179, 2021 Creative Commons License

Maslahat Teorisi Açısından Bedene Müdahalenin Fıkhi Sınırları

in: Tıbbi, Dini, Hukuki ve Etik Açıdan Bedene Yapılan Müdahaleler, Adem Az-Hakan Ertin, Editor, İSAR Yay., İstanbul, pp.193-214, 2021 Creative Commons License

Tıpta Ayıp Yok mu? Doktora Namahrem Olmaz mı? Biyofıkıh Perspektifinden Hastanın Beden Mahremiyeti

in: Hasta Mahremiyeti, İ. İlkılıç,C. Kucur,O. Önder, Editor, İSAR Yayınları, İstanbul, pp.139-164, 2020 Creative Commons License

İleriye Yönelik Sağlık Talimatları ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

in: Hayat Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter? Tıbbi, Dini ve Etik Sorunlar, Ertin H,Özaykal M., Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.249-277, 2019 Creative Commons License

Tıbbi Konular

in: Fıkıh Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Güman O., Duman S. , Editor, Beyan Yayınları, İstanbul, pp.282-316, 2019

Episodes in the Encyclopedia

Rekât

Temel İslam Ansiklopedisi (TİA), İSAM, pp.., 2020

Su

Temel İslam Ansiklopedisi (TİA), İSAM, pp.., 2020

Küsûf Namazı

Temel İslam Ansiklopedisi (TİA), İSAM, pp.., 2019

Other Publications