Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TBMM Anayasa Komisyonu (Oluşumu, İşleyişi ve Görevleri)

YASAMA DERGİSİ, no.25, pp.92-111, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Konjonktürün Getirdiği Siyasal Değişim; Türkiye'de Siyasetin Merkeze Yönelişi

Bilge Adamlar, no.7, pp.25-37, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları Bağlamında Terör Örgütü Propagandası ve İfade Özgürlüğü İlişkisi

7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 3 - 09 November 2017, vol.1, no.1, pp.1

Hukuk Devleti İlkesi ve Türkiye

II. Uluslararası İsar Buluşması "Devlet; Gelenek ile Gelecek Arasında", İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2013, pp.1-21

Books & Book Chapters

Savaşın ve Barışın Hukukçuları: Sıddık Sami Onar (1898- 1972) ve Ali Fuad Başgil (1893-1967) Türkiye’de Hukuk ve İstisnai Yetki Üzerine

in: Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı, Sercan Gürler, Editor, Sümer Kitabevi, İstanbul, pp.1031-1062, 2020 Creative Commons License

Azerbaycan Siyasi Sistemi

in: Osmanlı Ardıl Devletlerinin Siyasal Sistemleri Cilt I, Tekin A., Temel Ö., Cengiz İ. F., Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.91-134, 2019 Creative Commons License

Anayasa Başlangıçlarında Anayasanın Felsefesi ve İdeolojisi

in: HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 28. Kitap, Üye S.,Özdemir N., İspir Z., Kaya F.,Yıldız E.Ç., Editor, İstanbul Barosu, İstanbul, pp.197-218, 2019 Creative Commons License

Batı Hukuk Öğretisinde Hak Öznesi/Hukuk Kişisi Olarak İnsan

in: İnsanı Yeniden Düşünmek; Modern Düşüncede Temel Tartışmalar, Sunar L., Karagöz L., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.131-166, 2019

11 Eylül 1973 Şili Darbesi’nin Çift Yönlü Yapısı

in: Dünyada ve Türkiye'de Darbe Yargılamaları, Temel Ö., Editor, Lale Yayıncılık, İstanbul, pp.48-65, 2017