Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Biyokimya, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Biyokimya, Turkey

 • 1993 - 2000 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Fen-Edb Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  DENEYSEL METABOLİK SENDROMDA KARACİĞER VE KALP DOKULARINDA ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ VE EKSPRESYONLARININ İNCELENMESİ

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Biyokimya

 • 2005 Postgraduate

  Radyasyon Enteriti oluşturulmuş sıçanlarda Glutaminin Hemoksijenaz-1 üzerine etkisi

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Biyokimya

Foreign Languages

 • C1 Advanced English