Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2007 - 2009 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

    Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2005 - 2008 The Middle East Studies Association (MESA)

    Üye

Bilimsel Hakemlikler

  • Nisan 2008 The American Journal of Islamic Social Sciences (www.amss.net/AJISS)

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi