Education Information

Education Information

 • 2011 - 2012 Post Doctorate

  Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam School of Management, Strategic Management, Netherlands

 • 2000 - 2007 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

 • 1998 - 2000 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

 • 1992 - 1997 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Stratejik Yönetimde Paradigma Kırılması: Pozisyon Okulu ve Kaynaklara Dayalı Okulun Karşılaştırılması

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon

 • 2000 Postgraduate

  KOBİ'lerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Gebze Uygulaması

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon