Education Information

Education Information

 • 1987 - 1994 Post Doctorate of Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Dahili Tıp/İç Hastalıkları/Hematoloji Bilim Dalıi, Turkey

 • 1980 - 1984 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, İç Hastalıkları, Turkey

Dissertations

 • 2016 Expertise In Medicine

  Yeni Tanı Lenfoproliferatif Hastalık Nedeni ile Yüksek Doz Kortikosteroid Tedavisi Başlanan 50 Yaş ve Üzeri Hastalarda Osteoporoz Sıklığı ve Kemik Fraktür Rsikinin Belirlenmesi

  Istanbul University, İc Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı