Achievements & Reputation

Publication

301

Congress and Symposium Activities

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 Petrograd’da Devrim’in Mekanları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 İslam-Tu¨rk Sentezi”nden “Tu¨rk-İslam Sentezi”ne: II. Meşrutiyet’te Militer Tu¨rk Milliyetçiliğinin İcâdı" SULTAN V. MEHMED REŞAD VE DÖNEMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 Türkiye'de İşçi Sınıfı Tarihi-SODEV

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 Mete Tunçay ve Türkiye'de Sol Akımlar-Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesi Seminerleri kapsamında Akademi Kültür Siyaset Etütleri Derneği - AKSED

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 TÜRKİYE’DE KAPİTAL ÇEVİRİLERİNİN MACERASI: ÇEVİRİLER-METİNLER-POLEMİKLER...

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ AÇILIŞ DERSİ: "TÜRKİYE'YE SOSYOLOJİNİN GİRİŞİ: REKABET VE TERCİH” SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AÇILIŞ DERSİ

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE DARBELER PARANTEZİNDE 27 MAYIS DARBESİ VE PROPAGANDA (. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali (Terör Ve Darbelere Karşı Hukuk Devletinin Korunması) İstanbul Üniversitesi )Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 Emek Tarihi Konferansı 3: Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2017 - 01 September 2017 Darbeler Konferansı-Malatya

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2017 - 01 September 2017 Hakikatin Hâfızası ” “UNUTMAK-HATIRLAMAK-UTANMAK: 6-7 EYLÜL 1955-TARİH VAKFI

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2017 - 01 June 2017 Zor Zamanda Akademi ve Tarihçilik

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2017 - 01 June 2017 GÖZLERE KONUŞMAK: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bilginin Görselleştirilmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYATIN KRİTİK EVRELERİ-4" BAŞLIĞIYLA ÖZGÜR ÜNİVERSİTE

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYATIN KRİTİK EVRELERİ-2" BAŞLIĞIYLA ÖZGÜR ÜNİVERSİTE

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYATIN KRİTİK EVRELERİ-3" BAŞLIĞIYLA ÖZGÜR ÜNİVERSİTE

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 NASIL BİR ANAYASA?-KURUCU İKTİDAR-MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYATIN KRİTİK EVRELERİ-1" BAŞLIĞIYLA ÖZGÜR ÜNİVERSİTE

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2017 - 01 March 2017 TÜRKİYE'DE RESMÎ TARİH TARTIŞMALARININ NERESİNDEYİZ?” Tarihyazımı Çalıştayı-V: Akademik Tarihçilik

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 February 2017 - 01 February 2017 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye Evrim Düşüncesi” ODTÜ11. Aykut Kence Evrim Konferansı 19 Şubat 2017

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 November 2016 - 01 November 2016 "Bir Tutam Demokrasi İçin: Türkiye'nin Darbeleri" "27 Mayıs Darbesinin Propaganda Yöntemleri" Ankara Tarih Vakfı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 November 2016 - 01 November 2016 "1876’dan Günümüze Darbeler ve Hesaplaşamadığımız 27 Mayıs Darbesi" Özgür Üniversite Seminerleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2016 - 01 September 2016 “Sultan II. Abdu¨lhamid Dönemi ve Basın” Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Sempozyumu 22-24 Eylül 2016 TBMM Milli Saraylar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2016 - 01 June 2016 “Bilineceği Bilmek ve Mete Tunçay“ "80. Yaşında Mete Tunçay'a Saygı Toplantısı: Eserleriyle Mete Tunçay" Tarih Vakfı (15 Haziran 2016) İstanbul

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 “Hukuk Fakültesi Ne Zaman ve Neden Kuruldu? Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresi 2016 İÜ Merkez Bina - İÜ Kongre Ku¨ltu¨r Merkezi, 13-14 Mayıs 2016

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 “Osmanlı’dan Günümüze Anayasa: Demokrasi Peşinde Yurttaşlık” 4 Mayıs 2016 Maltepe Üniversitesi Edward Said Seminerleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 “Kitap Analizi Nasıl Yapılır” DÜGEP 18 Nisan 2016

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 “Bir Toplumsal Tarih Kaynağı Olarak Polis Kamûsu: Milli Mücadele Öncesinde İstanbul Beyoğlu ve Civarı” “Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu: Türk Polis Tarihinin Kökenleri" Polis Akademisi Başkanlığı Antalya 15-17 Nisan 2016

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 “Popüler Tarih Programları ve Belgeseller: Televizyonda Tarih Programı Yapmak” Tarihyazımı Çalıştayı: Türkiye’de Popüler Tarih, Kocaeli Üniversitesi 14-15 Nisan 2016

  Attendee

  Kocaeli, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 “Sivil ve demokratik bir Anayasanın Eşiğinde: Osmanlıdan Günümüze Anayasal Gelenek, Tarih ve Fırsatlar” 22 Nisan 2016 Konya Siyasal Vakfı Konya Grubu

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 Mehmet Ö. Alkan "II. Meşrutiyet’te İlk Örgütlenme İlk Grev: “Anadolu Osmanlı Şimendiferleri/Demiryolları Şirketi Memurin ve Müstahdemini Cemiyet-i İttihadiyesi” OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA İŞÇİ SINIFININ OLUŞUMU 17-18 EKİM 2015

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2014 - 01 June 2014 Mehmet Ö. Alkan; “The Committee of Union and Progress: Strategies of Nationalist Indoctrination during the First World War in the Ottoman Empire” The Great War: Regional Approaches and Global Contexts International Conference on the Occasion of the First Centennial of the Beginning of World War One 18–21 June 2014 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

  Attendee

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinde Yeni Sorular Yeni Alanlar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 Mehmet Ö. Alkan, Istanbul University (Turkey): “The Emergency of Civil Society Organization in the Ottoman Empire” Central European University (CEU Institute for advanced Study and CEU Department of Gender Studies) International and a Two-day interdisciplinary Workshop “Voluntary Association in the Yugoslav Space since the 19th Century” May 16-17, 2014 Central European University Budapest

  Attendee

  Budapest, Hungary

 • 01 October 2013 - 01 October 2013 Java e Albanologise-KOSOVE-Prishtinë “Heronjtë dhe tradhtarët: Shqiptarët në historinë osmane”

  Attendee

  Prishtinë, Serbia And Montenegro

 • 01 October 2013 - 01 October 2013 "Osmanlı Milliyetçiiğinin İcadı ve İnşası" - Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2013 - 01 June 2013 "Living Together In Diversity" During The Second Constitutional Period", The Coucasus at Imperial Twilight: Nationalism, Ethnicity, Nation Building (1870s-1920s), GURCISTAN, 5-8 June 2013-Tiflis,

  Attendee

  Tiflis, Georgia

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 "100. Yılında Balkan Savaşları ve Bugünkü Balkanlar"-Babaeski Kırklareli

  Attendee

  Kırklareli-Babeski, Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Sinop İli Değerleri Sempozyumu-Babıali Baskını ve Sinop Sürgünleri

  Attendee

  Sinop, Turkey

 • 01 April 2013 - 01 April 2013 “Kürt Sorununu Demokrasi ile Çözmek: Türk Sorunu: Türklerin Hassasiyetini Anlamak” - Yeni Ortadoğu Yeni Türkiye Demokratik Çözüm

  Attendee

  Diyarbakır, Turkey

 • 01 April 2013 - 01 April 2013 Kriz ve Kritik Konferansları IV-Üniversitenin Krizi ve Kritiği Açışılış Konuşması Türkiye'de Üniversite Geleneği 24-25 Nisan

  Attendee

  Sakarya, Turkey

 • 01 March 2013 - 01 March 2013 "Osmanlı’da Modern Eğitim” Bülent Ecevit Üniversitesi-Zonguldak

  Attendee

  Zonguldak, Turkey

 • 01 March 2013 - 01 March 2013 Cumhuriyetin 90. Yılında Ekonomi Toplum Siyaset - "90 Yılda İktidar ve Muhalefet"

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2013 - 01 February 2013 "Siyasi Parti ve Seçim Sistemi Reformu"- Siyasi Partiler, Seçim Sistemi, Temsil ve İstikrar-İstanbul Politikalar Merkezi-

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2012 - 01 December 2012 Balkan Savaşalarının 100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı Sempozyumu-Balkan Savaşlarının Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısına EtkileriSustainable Development

  Attendee

  Saraybosna, Bosnia And Herzegovina

 • 01 December 2012 - 01 December 2012 “Hukuk Fakültesi Ne Zaman Kuruldu?” 1. HUKUK TARİHİ KONGRESİ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2012 - 01 November 2012 ““Balkan Savaşları: İttihat ve Terakki, Osmanlı Resmi İdeolojisi ve Eğitim” 100. YILINDA BALKAN SAVAŞLARI TOPLUMSAL SİYASAL ETKİLERİ VE EDEBİYATA YANSIMALARI İstanbul Bilgi Üniversitesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2012 - 01 October 2012 “Education in Albania from the Tanzimat to the Independence (1839-1912) INTERNATİONAL BALKAN CONFERENCE IBAC İstanbul University Tirana University Arnavutluk

  Attendee

  Tirana, Albania

 • 01 October 2012 - 01 October 2012 "Mustafa Kemal Paşa'Nın Bir Lider Olarak İnşası", Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları, İSTANBUL, 29-30 Ekim 2012, ss.3-14

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 "‘27 Mayıs'tan 12 Mart'a Darbeler parantezinde demokrasinin sesli tarihi'" Uzayda bir elektrik hasıl oldu: 1960’larda müzikli Türkiye-DEPO 20 Eylül 2012

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 "İlan-ı Hürriyet: İttihad-ı Anasır-ı Osmaniye ya da Milliyetçilik Çağında Birarada Yaşamak İçin Son Teşebbüs" - 1. Uluslararası Osmanlı Dünyası: Esasi Biraradalıklar Konferansı/1st International Ottoman World: Foundational Coexistances Conference

  Attendee

  Karabük, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 -“Türkiye’de Anayasalar” HUKUK FAKÜLTESİ YENİ ANAYASA ÇALIŞTAYI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 "The First World War, Education And Textbooks During The Second Constitutional Period In The Ottoman Empire", The Ottoman Empire and World War I, BOSNA HERSEK, 16-19 May 2012-Saraybosna,

  Attendee

  Saraybosna, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 "Balkan Savaşlarının Osmanlı Eğitim Sistemine Etkileri Ve Ders Kitaplarına Yansılamaları", Balkan Savaşlarının 100. Yılı, , 11-13 Mayıs 2012,

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 -“Balkan Savaşlarının Osmanlı Eğitim Sistemine Etkileri ve Ders Kitaplarına Yansıması [The Effect of the Balkan Wars on the Ottoman Educational System and Textbooks]” Uluslararası Sempozyum - BALKAN SAVAŞLARININ 100. YILINDA TARİHİN MİRASI: GÜNEYDOĞU AVRUPA’DA SİYASİ VE TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER” T.C. Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2012 - 01 February 2012 “Günümüzde Tarihyazımı Tartışmaları, Tarihçinin toplumdaki duruşu ile Tarihyazımını etkileyen konjonktürel veriler” FRANSA’DA VE TÜRKİYE’DE TARİHÇİNİN GÜNDEMİ- Tarih Vakfı-Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2011 - 01 December 2011 Osmanlı Eğitiminde ve Tarih Ders Kitaplarında I. Dünya Savaşı” TARİH DERS KİTAPLARINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 7 Aralık 2011 Çarşamba, Hünkâr Dairesi (Yıldız Teknik Üniversitesi) Saat: 10.00-11.00

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2011 - 01 December 2011 "Osmanlı Sosyalizminin Doğuşu-II. Meşrutiyet'te Sosyalizm, Anarşizm ve Osmanlı Sosyalist Fırkası" 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ-Ankara 15 Aralık 2011, 10:45-12:30, KKM G Salonu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 November 2011 - 01 November 2011 Vefatının 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi 1823-1861

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2011 - 01 September 2011 Türkiye Tarihinde Darbeler", Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, , 23-30 Eylül 2011Sustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2011 - 01 April 2011 Fatih Üniversitesi Civil Academy Sosyal Bilimler Topluluğu 5. Büyüklere Saygı Programı Prof. Dr. Mete Tunçay'a saygı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2010 - 01 May 2010 Conference on Middle East Studies First Annual University of Wisconsin-Madison/Michigan State University (University of Wisconsin-Madison, May 8, 2010

  Attendee

  United States Of America

 • 01 March 2010 - 01 March 2010 Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik Ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu 18 – 20 Mart 2010- Ankara Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı İle Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 March 2010 - 01 March 2010 Cumhuriyet Türkiyesinde Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu-Osmanlı Resmi Tarih Tezi/İdeolojisinin Cumhuriyet Resmi Tarih Tezine/İdeolojisine Etkileri Süreklilik ve Kesinti

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 April 2009 - 01 April 2009 Osmanlı İstanbul'undan Seçim Manzaraları-Tarih Vakfı-15 Nisan 2009

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2009 - 01 April 2009 Siyasal, Toplumsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Seçimleri Okumak...

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 April 2009 - 01 April 2009 Bir Okulun Selanik'ten İstanbul'a Göçü: Terakki Okulları Örneği”.(Le déménagement d'une école de Salonique à İstanbul: l'exemple des écoles Terakki/ IFEA (Institut Français d’Etudes Anatoliennes /Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) eudi 9 avril 2009, à 17h 30, 9 Nisan 2009

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 January 2009 - 01 January 2009 Education and Europe in Historical Perspective (Köln-Cologne: Universitat zu Köln/Köln Üniversitesi, 16 Ocak-15 Şubat 2009)

  Attendee

  Köln, Germany

 • 01 December 2008 - 01 December 2008 “La première élection multipartite en Turquie/ Türkiye’de ilk çok partili seçim.-1908” Les visages de la "Liberté" 1908 / 1908 "Hürriyet"i Uygularken, 17-18 Aralık 2008/17-18 décembre 2008, (İstanbul: Galatasaray Üniversitesi ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü/ Université Galatasaray et Institut Français des Etudes Anatoliennes, 17-18 Aralık 2008)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2008 - 01 December 2008 “1908 Devrimi Resmi İdeoloji ve Eğitim ” 1908 Devrim Algısı, Eğitim ve İdeoloji Paneli (İstanbul: Marmara Üniversitesi, 3 Aralık 2008)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2008 - 01 December 2008 “Milliyetçilik, Militarizm ve ittihat Terakki” Irkçılıpğa Dur De! (İstanbul: Karakedi Kültür Merkezi, 2 Aralık 2008)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2008 - 01 December 2008 Darülfünun’dan Üniversite’ye Kritik Evreler”, 75. Yılında 1933 Üniversite Reformu Görüşler Anılar Tarih Vakfı – Türk Musevi Cemaati (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 18 Aralık 2008)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2008 - 01 December 2008 “La Première Élection Multipartite En Turquie/Türkiye’De Ilk Çok Partili Seçim-1908” ", Les visages de la "Liberté" 1908 / 1908 "Hürriyet"i Uygularken, İSTANBUL, 17-18 décembre 2008/17-18 Aralık 2008

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2008 - 01 November 2008 İçtimai İnkılâp Siyasi İnkılâp: Toplumsal Örgütlenmede Dönüşüm” Bir Devrimin Siyasal ve Toplumsal Anatomisi (İstanbul: İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 4 Kasım 2008)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2008 - 01 October 2008 "II. Meşrutiyet'ten Günümüze Resmi İdeoloji, Milliyetçilik ve Militarizm Üzerine"" Mehmet Ali Aybar’ı Anma Sempozyumu “II. Meşrutiyet`in ve Aybar`ın Doğumunun 100. Yılında Demokrasi, Toplumsal Dönüşüm, Sol” (İstanbul: Galatasaray Üniversitesi,8 Ekim 2008)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2008 - 01 September 2008 "Ii. Meşrutiyet’te Eğitim, İttihad Ve Terakki Cemiyeti, Milliyetçilik, Militarizm Veya “Militer Türk-İslam Sentezi", II. Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek, , Eylül 2008

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 September 2008 - 01 September 2008 "II. Meşrutiyet’te Eğitim: Meşrutiyet, Militarizm ve Milliyetçilik” 2008’den 1908’e Bakışlar İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Tarih Vakfı, (İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi, 19-21 Eylül 2008)

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 April 2008 - 01 April 2008 “Diplomatic Relations Between Ottoman Empire and Prussia Empire and Republic of Germany and Republic of Turkey” (Köln-Cologne: Universitat zu Köln/Köln Üniversitesi, 5-6 Nisan 2008)

  Attendee

  Köln, Germany

 • 01 March 2008 - 01 March 2008 KÜTÜPHANECİLİK HAFTASI KONFERANSI

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 January 2008 - 01 January 2008 “Türk Siyasal Hayatında Üç Temel Sorun”” (İstanbul: İstanbul SBF Mezunları Cemiyeti: Tarık Zafer Tunaya’yı Anma-28 Ocak 2008)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2007 - 01 December 2007 “Darülfünun’dan Üniversite’ye Kritik Evreler” 75. Yılında 1933 Üniversite Reformu Görüşler Anılar Tarih Vakfı – Türk Musevi Cemaati (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 18 Aralık 2008)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2007 - 01 November 2007 “Prof. Bahri Savcı: Yaşamı ve Katkıları” (İstanbul: Aybay Vakfı, Kasım 2007)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2007 - 01 November 2007 “Anayasa: Yapak, Yazmak, Tartışmak” (İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi, 20 Kasım 2007)

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 April 2007 - 01 April 2007 Vom Osmanischen Reich zum Nationalstaat: From Ottoman Empire to the National State (The Republic) Ottoman Modernization (Köln-Cologne: Universitat zu Köln/Köln Üniversitesi, 17 ve 18 Nisan 2007)

  Attendee

  Köln, Turkey

 • 01 June 2006 - 01 June 2006 "Modernization From Empire To Republic And Education In The Process Of Nationalism", Ottoman Past and Todays Turkey, ABD, 28-30 June 1996

  Attendee

  Madison-Wisconsin, United States Of America

 • 01 May 2006 - 01 May 2006 Boğazlar Sorunun Evrimi (1798-1936)” Montrö Boğazlar Sözleşmesi 70. Yılında Yeni Açılımlar (İstanbul: İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 26 Mayıs 2006)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2006 - 01 April 2006 “Türkiye’de Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu (Siyaset Bilimi ve Siyaset Sosyolojisi Yaklaşımıyla)” Türkî Cumhuriyetlerin Anayasal Sorunları Ve Türkiye’de Seçim Sistemleri, Anayasa Mahkemesi’nin 44. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Uluslararası Toplantı-Türkî Cumhuriyetlerin Anayasal Sorunları Ve Türkiye’de Seçim Sistemleri Anayasa Mahkemesi-Ankara (24-25 Nisan 2006). (Ankara: T.C. Anayasa Mahkemesi, 24 Nisan 2006)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 April 2006 - 01 April 2006 "Türkiye’De Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu (Siyaset Bilimi Ve Siyaset Sosyolojisi Yaklaşımıyla)", Türkî Cumhuriyetlerin Anayasal Sorunları Ve Türkiye’de Seçim Sistemleri Anayasa Mahkemesi’nin 44. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Uluslararası Toplantı-Türkî Cumhuriyetlerin Anayasal Sorunları Ve Türkiye’de Seçim Sistemleri , ANKARA, 24-25 Nisan 2006

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 May 2005 - 01 May 2005 Eğitim ve Sosyal Boyutlarıyla Darüşşafaka (Darüşşafaka ve Eğitim Kurumlarında Yeniden Yapılanmanın 50nci Yılı Vesilesiyle” (İstanbul: Darüşşafakalılar Derneği-TOOB Konferans Salonu-15 Mayıs 2005

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2005 - 01 April 2005 “La propagande politique a travers les disques” Lundi 18 avril 2005, (İstanbul: Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi, 18 Nisan 2005)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2004 - 01 December 2004 “Manuels de citoyenneté dans les dernieres décennies ottomanes”. Jeudi 2 décembre 2004 (İstanbul: Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi, 2 Aralık 2004)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2003 - 01 October 2003 “Tarihçinin Mutfağı” Tarih Vakfı Darphane Binaları, 16 Ekim 2003

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2001 - 01 December 2001 "Cumhuriyet Öncesi Siyasal Akımlar Ve Felsefe", Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe , ANTALYA, Aralık 2001

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 November 2001 - 01 November 2001 “Resmi İdeolojinin icadı ve İnşası: Osmanlı Örneği” 21 Kasım 2001 Çarşamba (Ankara: Türkiye Sosyal Bilimler Kongresi Ankara: ODTÜ, 21-23 Kasım 2001)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 May 1999 - 01 May 1999 “Mondros Mütarekesi ve Atatürk’ün Durum Değerlendirmesi” [the Armistice of Mondros and Evaluation of Atatürk on the Political Situation], (İstanbul: Harp Akademileri, 31 Mayıs 1999)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 1998 - 01 November 1998 “Tarihin Şeytan Üçgeninde Atatürk ve Cumhuriyet” Atatürk Haftası 10 Kasım (İstanbul: Hava Harp Okulu, 13 Kasım 1998 )

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 1992 - 01 December 1992 “Tanzimat’tan Sonra Düşünce Tarihimiz ve Kaynakları Üzerine”Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı - T.C. Kültür Bakanlığı Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu (Ankara: i, 17-18 Aralık 1992)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 1992 - 01 December 1992 “Türkiye’de Siyasal Düşünce Tarihinin Kaynakları” Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu.17-18 Aralık 1992

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 1992 - 01 October 1992 “Türk Siyasal Yaşamı ve Türkiye’de İktisat Kongreleri 1923-1948" 3. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 21-23 Ekim 1992)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 October 1989 - 01 October 1989 “Namık Kemal’in Tanzimat’ın Yanındaki ve Karşısındaki Yeri”, Türkiye Felsefe Kurumu Namık Kemal’in Doğumunun 100. Yılı Sempozyumu- (Ankara: Ekim 1989)

  Attendee

  Ankara, Turkey