Education Information

Education Information

 • 1994 - 2000 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat, Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sermaye Piyasası Ve Borsa, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Ekonomi, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Makroiktisat Teorisinde Reel Kesim/Finansal Kesim Etkileşimi: Türkiye'de Para Politikasının Aktarım Kanalı Üzerine Bir Uygulama

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat

 • 1994 Postgraduate

  Gelişen Borsalar

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sermaye Piyasası Ve Borsa

Foreign Languages

 • C1 Advanced English