Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

THE EFFECTS OF PANDEMIA AND QUARANTINE APPLICATIONS ON TRAVEL AND MOBILITY IN THE HISTORICAL PROCESS

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.19, pp.711-733, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İstanbul'un İaşe ve Malzeme İkmalinde Vize Sancağı'nın Yeri ve Önemi

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.109, no.214, pp.41-64, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

XVI. Yüzyılda Pınarhisar Kazası ve Vakıfları

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.208, pp.39-80, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Güneydoğu Anadolu Bereketli Hilil Bölgesinde Tahıl Üretimi

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.167, pp.225-236, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Vize Kazası Vakıfları

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.165-187, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Mardin'de Toprakların Mülkiyeti ve Tasarruf Tarzları

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.165, pp.159-180, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Kıbrıs'ta Mali Kaynaklı Bir İsyan Girişimi: Muhassıl Çil Osman Ağa Vakası ve Tahkikatı

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.171, pp.47-68, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Protective Intervention of the State in Grain Production in the Ottoman Empire

Kırgızistan-Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.8, pp.45-56, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Ayan Era in the Ottoman Government

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.6, pp.29-42, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı İmparatorluğu'nda Miri Arazi Rejimi ve Tahrir Geleneği

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.5, pp.1-13, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı İmparatorluğu'nda Tüketici Haklarının Korunması

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.4, pp.51-62, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Population and Production in the Agricultural Settlements of Vize Subprovince

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, pp.65-74, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Vakıf Müesseselerinin Kuruluş ve İşleyis Tarzları Hakkında Genel Bir Değerlendirme

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.4, pp.1-30, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

19. yüzyılda Uşak Şehrinde Ekonomik ve Sosyal Hayat

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.140, pp.91-115, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sivil Toplum Kuruluşlarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolünün Değerlendirilmesi

3rdInternational EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, 28-30 June 2019, Lefkosa, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2019, pp.801-812

Tarihsel Süreçte Türkiye’de Mekansal Yögunlasma ve Sanayi Bölgelerinin Olusumu

2. International Entrepreneurshıp Social Sciences Congress, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.722-729

An Evaluation of Solid Waste Management and Environmental Economy in Historical Process

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCE RECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING, İstanbul, Turkey, 15 - 16 October 2018, pp.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Osmanlı’da Kadın Vakıf ve Ekonomi

in: New Trends In Social Sciences-VSosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, "Temizer, A., Battal Y", Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.321-346, 2018

1930-1931 Yılları Arasında Türkiye’de Yaşanan Kaçakçılık Faaliyetleri Üzerine Bir Çalışma

in: Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, Gürkan Kalkan, Editor, SRA (Strategic Researches Academy) Academic Publishing, pp.111-120, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.222-226, 2012