Prof. Murat ÖZGEN


Communication faculty, Journalism Department

Department of General Journalism


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy, History of Philosopy, Science Philosophy, History, Ancient History, Political Science, Mass Communications and Mass Media, Journalism, Public Relations, Radio, Cinema and Television, Media 6 Communication Systems

Metrics

Publication

34

Thesis Advisory

86
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 1998

1994 - 1998

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

1991 - 1994

1991 - 1994

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

1981 - 1985

1981 - 1985

Undergraduate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Foreign Languages Education, Turkey

Dissertations

1998

1998

Doctorate

Etik Değerler Açısından Gazeteci Kimdir

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Gazetecilik

1994

1994

Postgraduate

EUREKA ve Türkiye Avrupa Bütünleşmesi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Avrupa Topluluğu'nu Sosyo-Kültürel Yapısı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philosophy

History of Philosopy

Science Philosophy

History

Ancient History

Political Science

Mass Communications and Mass Media

Journalism

Public Relations

Radio, Cinema and Television

Media 6 Communication Systems

Academic Titles / Tasks

2007 - Continues

2007 - Continues

Professor

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

2001 - 2007

2001 - 2007

Associate Professor

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

1998 - 2001

1998 - 2001

Assistant Professor

Kocaeli University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2001 - Continues

2001 - Continues

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2016 - 2022

2016 - 2022

Head of Department

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2016 - 2022

2016 - 2022

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Istanbul University, Communication Faculty, Gazetecilik

2016 - 2022

2016 - 2022

Head of Department

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2001 - 2013

2001 - 2013

Deputy Head of Department

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2002 - 2005

2002 - 2005

Vice Dean

İstanbul Üniversitesi, Communication faculty

2002 - 2002

2002 - 2002

Head of Department

İstanbul Üniversitesi, Communication faculty

2001 - 2002

2001 - 2002

Faculty Secretary

İstanbul Üniversitesi, Communication faculty, Gazetecilik

1999 - 2001

1999 - 2001

Academic Board Member

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

1998 - 2001

1998 - 2001

Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi

1998 - 2000

1998 - 2000

Vice Dean

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Courses

Doctorate

Doctorate

Türk Siyasi Tarihi ve Basın

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve Siyaset

Undergraduate

Undergraduate

İç Staj

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve Siyaset

Postgraduate

Postgraduate

Habercilikte Etik Değerler ve Uygulama

Undergraduate

Undergraduate

İç Staj

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Projesi

Doctorate

Doctorate

Türk Siyasi Tarihi ve Basın

Undergraduate

Undergraduate

Medya Etiği

Postgraduate

Postgraduate

Yazılı Basında Etik Uygulamanın Temel Yapı Taşları

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve Siyaset

Doctorate

Doctorate

Medya ve Güvenlik

Undergraduate

Undergraduate

Basın Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve Siyaset (Birinci Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

İnsan İlişkileri ve İletişim

Doctorate

Doctorate

Küresel İletişim ve Medya Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Basın Etiği (Uzaktan Eğitim)

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve Siyaset (İkinci Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve Siyaset (Uzaktan Eğitim)

Undergraduate

Undergraduate

Basın Etiği (Birinci Öğretim)

Postgraduate

Postgraduate

Medya ve Siyaset

Undergraduate

Undergraduate

Basın Etiği (İkinci Öğretim)

Postgraduate

Postgraduate

İletişim Etiği

Doctorate

Doctorate

Medya ve Güvenlik

Postgraduate

Postgraduate

Medya, Güç ve Siyaset

Postgraduate

Postgraduate

Dünyada ve Türkiye'de Medya Siyaset Etkileşimi ve Sorunlar (Tezsiz YL)

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve Siyaset (birinci öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve Siyaset (İkinci Öğretim)

Doctorate

Doctorate

İletişim Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Radyo ve Televizyon İşletmeciliği

Doctorate

Doctorate

Halkla İlişkiler Semineri

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Associate Degree

Associate Degree

Polis Halk İlişkileri

Doctorate

Doctorate

Medya Söylemi ve Siyaset

Undergraduate

Undergraduate

Yerel Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

Doctorate

Doctorate

Bilgi Çağında Basın Enformasyon Alanında Yeni Gelişmeler

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Gazeteciliği

Postgraduate

Postgraduate

Çağdaş İletişim Ortamları

Doctorate

Doctorate

Türkiye'de Anayasa Hareketleri ve Basın

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Advising Theses

2023

2023

Postgraduate

Bir kültürel diplomasi örneği olarak TRT Avaz

Özgen M. (Advisor)

E.HİLAL(Student)

2019

2019

Doctorate

Basın özgürlüğü kavramının düşünsel dayanakları

Özgen M. (Advisor)

G.BOZKURT(Student) Sustainable Development

2017

2017

Doctorate

Siyasal aygıt olarak basın ve iktidar (1996-2002)

Özgen M. (Advisor)

Ç.TOSUN(Student)

2015

2015

Doctorate

Türkiye'de Medya ve Politik Klientalizm

ÖZGEN M.

M.Sinan(Student)

2012

2012

Doctorate

Kamusal Entelektüel ve Medya

ÖZGEN M.

H.AYDENİZ(Student)

2010

2010

Doctorate

Yazılı basında dağıtım ve seköre ekileri

Özgen M. (Advisor)

E.TURAN(Student)

2009

2009

Doctorate

Tüketim Kültürü Bağlamında Sağlık Haberleri

ÖZGEN M.

E.Gültüvin(Student)

2006

2006

Postgraduate

Marka Yönetimi: Turkcell Örneği

ÖZGEN M.

M.Batur(Student)

2006

2006

Postgraduate

Marka yönetim:Turkcell örneği

Özgen M. (Advisor)

B.MEHMET(Student)

2005

2005

Postgraduate

Türkiye'de dergicilik ve sorunları

Özgen M. (Advisor)

E.TURAN(Student)

2003

2003

Postgraduate

James Bond Filmlerinde Düşman Tanımlaması

ÖZGEN M.

İ.NİŞANCI(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2004

2004

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Mesleki Örgütler Bağlamında Basın Etiği ve Uygulamanın Tarihçesi

ÖZGEN M.

International Conference in Communication and Media Studies, Ethics in Communication: Culture, Communication, Identıty…,, Magosa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 May 2004, vol.1, no.1, pp.83

2004

2004

1980 Sonrası Türk Medyasında Gelişmeler ve Magazinleşme Olgusu

ÖZGEN M.

2nd International Symposium, Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars, İstanbul, Turkey, 17 - 19 March 2004, vol.2, pp.465-477

2003

2003

Türkiye’de Yasal Mevzuat ve Mesleki Etik Bağlamında Çocuk ve Medya İlişkisinin Değerlendirilmesi

ÖZGEN M.

1. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi “Milenyumda Çocuk ve İletişim”, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2003, vol.1, no.1, pp.111-115

2000

2000

Yazılı Basında Özdenetim ve Ombudsman Uygulaması

ÖZGEN M.

1. İletişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 03 March 2000, vol.1, no.1, pp.491-497

Books & Book Chapters

2019

2019

Medya Okuryazarlığının Ekonomi-Politik Bağlamda Çözümlenmesi ve Değerlendirilmesi

Özgen M.

in: Medya Okuryazarlığı, Bostancı M, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.50-66, 2019

2016

2016

İletişime Bireysel, Toplumsal ve Yönetsel Bağlamda Bakmak: Olgular, Olaylar ve Örnekler

Özgen M.

in: Eleştirel Medya Çalışmaları, Bostancı M., Editor, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, pp.80-100, 2016

2013

2013

Siyasal Rejimler ve Basında Etik

ÖZGEN M.

in: Medya ve Etik, Ünlüer O. A., Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.20-44, 2013

2010

2010

Yönetim Olgusunda İletişim ve İnsan Ögesinin Yeri ve Önemi

ÖZGEN M.

in: Rekabette Başarıya Giden Yol: İletişim, Fırlar F. B. G., Dündar İ. P. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.39-63, 2010

2008

2008

Türkiye’de Basın Yayın Faaliyetlerinde Kuramsal ve Yasal Çerçeve

ÖZGEN M.

in: Medya ve Çocuk Rehberi, Akıner N., İnceoğlu Y. G., Editor, Eğitim Kitapevi, Konya, pp.39-46, 2008

2006

2006

Gazetecinin Etik Kimliği

ÖZGEN M.

Set-Systems, İstanbul, 2006

2004

2004

Türkiye’de Basının Gelişimi ve Sorunları

ÖZGEN M.

İ. Ü. İletişim Fakültesi, İstanbul, 2004

2001

2001

Medienethik im Internet und Gesetzesbestimmungen

ÖZGEN M.

in: Zukunft Der Zeitungen Im Internet-Zeitalter, Konrad Adenauer Stiftung, Editor, Gestaltung&Druck Ofset Fotomat, Ankara, pp.187-198, 2001

Other Publications

2003

2003

Cumhuriyet 80 Yaşında

ÖZGEN M.

Other, pp.229-231, 2003

Activities in Scientific Journals

2010 - Continues

2010 - Continues

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia

Evaluation Committee Member

2010 - Continues

2010 - Continues

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Advisory Committee Member

2009 - Continues

2009 - Continues

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Evaluation Committee Member

2009 - Continues

2009 - Continues

Akademia Dergisi

Evaluation Committee Member

2007 - 2012

2007 - 2012

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Evaluation Committee Member

2001 - 2011

2001 - 2011

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2012 - Continues

2012 - Continues

Basın Konseyi

Board Member

Scientific Refereeing

June 2023

June 2023

İçtimaiyat (Online)

National Scientific Refreed Journal

May 2023

May 2023

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2018

June 2018

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2016

October 2016

CONNECTIST-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES

National Scientific Refreed Journal

January 2011

January 2011

Güvenlik Stratejileri Dergisi

National Scientific Refreed Journal



Jury Memberships

June-2023

June 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Istanbul University

June-2023

June 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Istanbul University

February-2023

February 2023

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Marmara Üniversitesi

November-2022

November 2022

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - İstanbul Üniversitesi

September-2022

September 2022

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - İstanbul Gelişim Üniversitesi

March-2021

March 2021

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Marmara Üniversitesi

February-2021

February 2021

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Marmara Üniversitesi

January-2021

January 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Istanbul University

January-2021

January 2021

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Erciyes Üniversitesi

December-2020

December 2020

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

August-2020

August 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Istanbul University

June-2020

June 2020

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Türk-Alman Üniversitesi

May-2020

May 2020

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Kocaeli Üniversitesi

January-2020

January 2020

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Üniversitesi

January-2020

January 2020

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - İstanbul Üniversitesi

January-2020

January 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - İstanbul Üniversitesi

November-2019

November 2019

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - İstanbul Aydın Üniversitesi

March-2018

March 2018

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Gaziantep Üniversitesi

February-2018

February 2018

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Üniversitesi

November-2017

November 2017

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Üniversitesi

October-2017

October 2017

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - ÜAK

October-2017

October 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - İstanbul Üniversitesi

August-2017

August 2017

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Üniversitesi

August-2017

August 2017

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Üniversitesi

September-2016

September 2016

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Gelişim Üniversitesi

July-2016

July 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd Doç Ataması - Onsekiz Mart Ünv. İletişim Fak.

May-2016

May 2016

Doctorate

Doktora Tez Savunması - Anadolu Ünv. Sosyal B.Enst.

April-2016

April 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Üsküdar Üniversitesi

April-2016

April 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Üsküdar Üniversitesi

March-2016

March 2016

Associate Professor Exam

Doçentlik Jürisi - Doğu Akdeniz Ünv. İletişim Fak.

March-2016

March 2016

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

February-2016

February 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd Doç Ataması - Adnan Menderes Ünv. İletişim Fak.

January-2016

January 2016

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Karadeniz Teknik Üniversitesi

January-2016

January 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Prof Ataması - Karadeniz Teknik Üniversitesi

April-2015

April 2015

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Üniversitelerarası Kurul

March-2015

March 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Dr Yılmaz Daşlı'nın Yrd Doç Atama ve Yükseltmesi - Cumhuriyet Ünv. / Sivas

February-2015

February 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doç. kadrosuna atama yükseltme jürisi - İstanbul Ünv.

February-2015

February 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doç. kadrosuna atama yükseltme jürisi - İstanbul Ünv.

February-2015

February 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doç. Dr. H. Barış Doster'in kadro Atama ve Yukseltmesi - Marmara Ünv

January-2015

January 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doç Dr M. Kutluk Özgüven'in Prof Atama ve Yükseltme - Zirve Ünv. / Gaziantep

January-2015

January 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doç Dr Erdal Dağtaş'ın Prof Yukseltme ve Ataması - Anadolu Ünv. İletişim Fak.

November-2014

November 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd Doc atama yukseltme jurısı - İstanbul Aydın Ünv.

October-2014

October 2014

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - İstanbul Üniversitesi

September-2014

September 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doç. kadrosuna atama yükseltme jürisi - Atatürk Ünv. Rektörlüğü

September-2014

September 2014

Associate Professor Exam

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

September-2014

September 2014

Appointment to Academic Staff-Professorship

Prof atama yukseltme jurısı - İstanbul Ünv.

September-2014

September 2014

Associate Professor Exam

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

September-2014

September 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Dr. Burcu Zeynep Vardal'ın ataması - Yeni Yüzyıl Ünv.

September-2014

September 2014

Associate Professor Exam

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

September-2014

September 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Kadro Ataması - Yeni Yüzyıl Ünv. İletişim Fak.

September-2014

September 2014

Associate Professor Exam

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

September-2014

September 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yücel Sarı'nın Yrd Doc lik atama yukseltmesi - Yeni Yüzyıl Ünv.

August-2014

August 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doç. kadrosuna atama yükseltme jürisi - Karadeniz Teknik Ün.

April-2014

April 2014

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Ekim 2013 - Üniversitelerarası Kurul

March-2014

March 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Dr Cihan Oğuz un ataması - İstanbul Esenyurt Ünv.

March-2014

March 2014

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Nisan 2013 - Üniversitelerarası Kurul

January-2014

January 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd Doc atama yukseltme jurısı - Yeditepe Ünv.

January-2014

January 2014

Appointment to Academic Staff-Professorship

Prof atama yukseltme jurısı - Gazi Ünv.

November-2013

November 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Akademik kadro atama ve yukseltmesi - Adnan Menderes Üniv. İletişim Fak.

October-2013

October 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Nisan 2013 - Üniversitelerarası Kurul

September-2013

September 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Prof atama ve yukseltme jurisi - İstanbul Ünv.

September-2013

September 2013

Appointment to Academic Staff-Professorship

Prof atama yukseltme jurısı - Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.

September-2013

September 2013

Appointment to Academic Staff-Professorship

Akademik atama ve yukseltme - İstanbul Ünv. İletişim Fak.

September-2013

September 2013

Appointment to Academic Staff-Professorship

Akademik atama yukseltme - Ege Ünv. İletişim Fak.

September-2013

September 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doc Dr Belkıs U. Nalcıoğlu'nun Prof luga Atama ve Yukseltmesı - İstanbul Ünv. İletişim Fak.

September-2013

September 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Prof luk kadro atama yukseltmesı - Ege Ünv. İletişim Fak.

July-2013

July 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doc Emine Koyuncu Sayılgan ın atama yukseltmesı - Marmara Ünv. İletişim Fak.

June-2013

June 2013

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - İstanbul Üniversitesi

May-2013

May 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Akademik atama ve yukseltme - İstanbul Ünv. İletişim Fak.

May-2013

May 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Meltem Bostancı nın Doc atama ve yukseltme sınavı - İstanbul Ünv. İletişim Fak.

April-2013

April 2013

Associate Professor Exam

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

February-2013

February 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Elif Eda Balkaş Erdoğan'ın Prof atama jurısı - Yalova Ünv. Sanat ve Tasarım Fak.

February-2013

February 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2012 - Üniversitelerarası Kurul

September-2012

September 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Nisan 2011 - Üniversitelerarası Kurul

September-2012

September 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Nisan 2011 - Üniversitelerarası Kurul

August-2012

August 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Ali Bülent Kutvan ın Yrd Doc atama yukseltme jurısı - Atama Yukseltme

July-2012

July 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Atama yukseltme jurısı - Afyon Kocatepe Unv.

May-2012

May 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Atama yukseltme jurısı - İstanbul Arel Unv.

February-2012

February 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Ekim 2010 - Üniversitelerarası Kurul

February-2012

February 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2010 - Üniversitelerarası Kurul

February-2012

February 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Ekim 2010 - Üniversitelerarası Kurul

October-2011

October 2011

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Nisan 2010 - Üniversitelerarası Kurul

April-2011

April 2011

Associate Professor Exam

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

February-2011

February 2011

Associate Professor Exam

Doç.lik sözlü sınav - Üniversitelerarası Kurul

January-2009

January 2009

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Şubat 2008 - Üniversitelerarası Kurul

January-2009

January 2009

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, Şubat 2008 - Üniversitelerarası Kurul