Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty Of Theology, İslam Tarihi Ve Sanatları

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty Of Theology, İslam Tarihi Ve Sanatları

 • 2010 - 2014 Research Assistant PhD

  Istanbul University, Faculty Of Theology, İslam Tarihi Ve Sanatları

 • 1998 - 2010 Research Assistant

  Istanbul University, Faculty Of Theology, İslam Tarihi Ve Sanatları

Courses

 • Undergraduate Türk Din Musikisi (Nazariyatı)

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Seçme Müzik Literatürü

 • Doctorate Türk Musikisi Tarihi

 • Doctorate Nota Yazım ve Ses Kayıt Teknikleri

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Türk Din Musikisi (Nazariyatı)

 • Undergraduate Tasavvuf Musikisi

 • Doctorate Müzikte Araştırma Teknikleri

 • Doctorate İslam Medeniyeti Klasik Musiki Kaynakları

 • Undergraduate Türk Sanat Musikisi

 • Undergraduate Türk Tasavvuf Musikisi

 • Undergraduate Türk Din Musikisi (Nazariyatı)

 • Undergraduate Türk Tasavvuf Musikisi