Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİR EDÎB-İ BÎ-MÜDÂNÎ: PROF. DR. MUHAMMET NUR DOĞAN

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi/Journal Of Old Turkish Literature Researches, vol.2, no.1, pp.54-56, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Hafız Fevzi Mısır, an Important Name of the Leading Representatives of Turkish Religious Music

Journal of Intercultural and Religious Studies, no.3, pp.43-48, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Müziksiz İslam Arayışları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, pp.257-261, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hristiyan Batı'nın Din Merkezli Temel Stratejisi: İslam'ı İslam'la Vurma Siyaseti (Türkiye Örneği)

Sykes Picot'un Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslar Arası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2016

Darülfünun İlahiyat Fakültesi Dergisinde Yeralan 'Sanat ve Din' Konul Makalenin Değerlendirilmesi

Ulusal Darülfünun İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2010, pp.513-516

Aşık Veysel'in Şiirlerinde Çevre

Uluslar arası Çevre ve Din Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 August 2008, vol.2, pp.315-332 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Other Publications