Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM WITHIN THE PERIPHERY OF METROPOLITAN AREAS: THE POLONEZ VILLAGE (ISTANBUL, TURKEY)

CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, vol.10, pp.157-166, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Settlement Suitability Analysis of the Tekirdağ City Using the LUCIS Model

Journal of Geography, no.42, pp.67-84, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

The impact of COVID-19 pandemic on air transportation in Turkey

Türk Coğrafya Dergisi, no.76, pp.45-58, 2020 (Other Refereed National Journals)

UTransportation and Geography: The Literature Survey of Transportation Geography in Turkey

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.17, no.34, pp.381-420, 2019 (Other Refereed National Journals)

Spatial and Socio-economic Transformation of Transhumance in Gerger District (Southeast Turkey)

SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL - SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, vol.2, no.2, pp.65-74, 2018 (International Refereed University Journal)

Kırsal Kalkınma

İller ve Belediyeler Dergisi, pp.5-9, 2017 (Other Refereed National Journals)

Barajların Mekânın Yeniden Organizasyonuna Etkileri: Melen Barajı Örneği

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), pp.439-464, 2016 (National Refreed University Journal)

The Effects of Dams on The Spatial Reorganization: The Case of Melen Dam

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.33, pp.439-464, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Coğrafi Açıdan Anadolunun Tarihi Ulaşım Ağı ve İpek Yolu

Avrasya Etüdleri, pp.63-86, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Position and Effectiveness of Railway Border Gates to International Transportation of Turkey

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.28, pp.370-407, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye’nin Uluslararası Ulaşımında Demiryolu Sınır Kapılarının Yeri ve Etkinliği

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.28, pp.370-407, 2013 (National Refreed University Journal)

Kâhta’da Petrolden Ayrıştırılmış Atık Sudan Seracılıkta Faydalanma

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.27, pp.98-116, 2013 (National Refreed University Journal)

Utilization of Decomposed Oil Waste Water in Greenhouses in Kahta

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.27, pp.98-116, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kırsal Alanda İstihdamın Çeşitlendirilmesi: Kâhta Tekstil İşçileri Örneği

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.27, pp.660-681, 2013 (National Refreed University Journal)

Diversification of Employment in Rural Areas: Case of Textile Workers in Kahta

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.27, pp.660-681, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Adıyaman’da İmalat Sanayinin Gelişimi ve Yapısı

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.59, pp.45-58, 2012 (Other Refereed National Journals)

Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Yapısı

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.25, pp.340-377, 2012 (National Refreed University Journal)

Negative Impacts of Forest Fires on Ecological Balance & Environmental Sustainability: Case of Turkey

Revija Za Geografijo (Journal for Geography) Univerza V Mariboru. Slovenia, vol.9, pp.15-29, 2010 (International Refereed University Journal)

Avrupa Birliği Yeni Dönem Kırsal Kalkınma Politikası, Türkiye’nin Uyumu ve Yaratacağı Etkiler

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.47, pp.45-74, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Organik Tarımın Geleceği ve Türkiye - Avrupa Birliği (AB) Tarım Müzakerelerine Etkisi

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.13, pp.67-82, 2005 (National Refreed University Journal)

Kırsal Türkiye; Tarihsel Gelişim, Sorunlar ve Kırsal Kalkınma Yaklaşımları

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.11, pp.75-96, 2003 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Baraj Yapımı Nedeniyle Yer Değiştiren Bir Şehir: Halfeti

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.10, pp.55-78, 2002 (National Refreed University Journal)

Bir Dağlık Bölge Planlaması Olarak Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.10, pp.99-123, 2002 (National Refreed University Journal)

Doğu Karadeniz Örneğinde Yaylaların "Pazar Yeri” Fonksiyonu

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.7, pp.375-385, 1999 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Yer değiştiren Şehirlere Yeni Bir Örnek: SAMSAT

Türk Coğrafya Kurumu Türk Coğrafya Dergisi, no.32, pp.365-391, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spatial and Socio-Economic Transformation of Transhumance (Yaylacılık) in Gerger (Adıyaman) District

Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu, Giresun, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.493-511 Creative Commons License

Türkiye’de Uluslararası Yolcu Ulaşımının Sınır Kapılarına Göre Yoğunluk Analizi

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.790-811

Effects of Tourism on Functional Diversification of Rural Settlements: The Case of Ayder Yaylasi (North-Eastern Turkey)

The 21th Annual Colloquium of the International Geographical Union (IGU) Commission on the Sustainability of Rural Systems (CSRS), Nagoya, Japan, 29 July - 04 August 2014, pp.45-58

Negative Impacts of Forest Fires on Ecological Balance & Environmental Sustainability: Case of Turkey

XVII. Annual Conference of Commision on the Sustainability of Rural Systems (CSRS), International Geographical Union (IGU), Slovenia, 1 - 04 June 2010, pp.55-72

European Union's Pre-Accession Rural Development Assistance (IPARD) and It's Prospective Effects on Rural Transformation and Sustainability of Turkey

XVI. Annual Conference of Commision on the Sustainability of Rural Systems (CSRS), International Geographical Union (IGU), Spain, 1 - 04 June 2009, pp.179-198

Books & Book Chapters

Entegre Kırsal Turizm: Kavramsal Boyut ve Temel Prensipler

in: Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları (Nuran Taşlıgil'e Armağan), Süheyla Üçışık Erbilen, Güven Şahin, Editor, Babil Yayınevi, İstanbul, pp.303-329, 2019

Türkiyenin Sanayi Coğrafyası

in: Türkiye Beşeri ve İktisadi coğrafyası, Nuran Taşlıgil, Güven Şahin, Editor, Nobel Akademik Araştırmalar Yayınevi Yayıncılık, Ankara, pp.271-347, 2019

Türkiye Tarım Coğrafyası

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2018

Ulaşım Coğrafyası Açısından Sürdürülebilirlik ve Türkiye’de Mevcut Durum

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat Arslan, Arife Karadağ ve Pervin Aksak, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.385-416, 2018

Ulaşım Coğrafyası

in: Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Mesut Doğan, Özlem Sertkaya Doğan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.355-380, 2018

Kır Yerleşmeleri

in: Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Mesut Doğan, Özlem Sertkaya Doğan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.56-88, 2018

Gerger Yöresi Beşeri Coğrafyası

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2017

Analysis of Turkey’s Foreign Trade According to Products, Countries and Transportation Systems

in: Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Efe R. Cürebal İ. Nyussupova G. Atasoy E., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa, pp.86-99, 2016

Türkiye’de Karayolu Sınır Kapılarının Uluslararası Ulaşımdaki Yeri ve Önemi

in: Prof.Dr.Süha Göney'e Armağan, Bayartan M., Editor, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, pp.165-193, 2013

Bir Cumhuriyet Dönemi Şehri: Kahta

Çantay Yayıncılık, İstanbul, 2012

Türkiye'nin Kırsallık Sorunu

in: Baykan Seze'e Armağan-Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi: Sosyoloji yıllığı -Kitap 11, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Editor, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, pp.474-481, 2004

Episodes in the Encyclopedia

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü (DHY)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.0, 2021

Other Publications