Publications & Works

Books & Book Chapters

Türk Ticaret Kanunu'nda Öngörülen Azınlık Haklarının Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Uygulanması

in: Ord. Prof. Dr. Şevket Memedali Bilgişin'in Anısına Armağan, Kaya A.,Kendigelen A.,Çonkar M. H.,Zengin İ. Ç.,Özsoy A., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.247-298, 2021

Related Party Transactions

in: Approximation of Turkish Law with European Union Law- Private Law - Transposition of Acquis Communautaire - Remarks, Assesments, Suggestions, Kaya A.,Engin B. İ.,Paslı A.,Aşıkoğlu Ş. İ.,Oğuz E., Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.434-456, 2020 Creative Commons License

Başlangıç, Ticari İşletme

in: Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2019), Kaya A.,Zengin İ. Ç.,Sorkun A. F.,Yıldız N.,Yıldız M. E.,Oğuz E., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1-156, 2020

Ticari İşletme

in: Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2014), Kendigelen A.,Akay H. O.,Akteke M. Y.,Balsever S.,Aşıkoğlu Ş. İ.,Özsoy,M. A., Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.42-170, 2018