Education Information

Education Information

  • 2015 - Continues Doctorate

    Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri, Turkey

Dissertations

  • 2015 Postgraduate

    ABDULGANÎ EN-NÂBLUSÎ'YE AİT EL-UKÛDU'L-LÜ'LÜİYYE İSİMLİ ESERİN ÂRİFÎ AHMED DEDE TERCÜMESİ

    Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatlar/Türk Din Musikisi