Doç.Dr.

Muharrem HAFIZ


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm

Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı

Biyografi

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Muharrem Hafız, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde The Criticism of Democracy in Plato and Farabi (Platon ve Farabi’de Demokrasi Eleştirisi) adlı teziyle yüksek lisans, 2012 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda Din Felsefesi Açısından Kutsal-Sanat İlişkisi adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır. 2013 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Hafız’ın siyaset felsefesi, estetik, sanat, ontoloji, metafizik ve müzik felsefesi gibi konularda yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Aynı zamanda kanun sanatçısı ve bestekâr olan Hafız, yurt içinde ve yurt dışında pek çok sanat etkinliğine katılmış, birçok albüm çalışmasına iştirak etmiştir. 2012 yılında T.C. Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan Sultanî Naatlar adlı albümünün sanat yönetmenliğini yapan Hafız’ın otuz civarında saz ve sözlü eseri bulunmaktadır. Yazar, evli ve iki çocuk babasıdır.  

Eğitim Bilgileri

2006 - 2012

2006 - 2012

Doktora

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Yüksek Lisans

Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Felsefe, Türkiye

1996 - 2001

1996 - 2001

Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Ve Kelam, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Din Felsefesi açısından Kutsal-Sanat İlişkisi

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2005

2005

Yüksek Lisans

The Criticism of Democracy in Plato and Farabi

Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Arapça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Eğiticinin Eğitimi

Aydın Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Ethics in Islamic Philosophy

Doktora

Doktora

Kant Metafiziği

Lisans

Lisans

History of Philosophy

Lisans

Lisans

Mantık

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Tractatus Est(etiği) Üzerine Bir Deneme

HAFIZ M.

Kutadgubilig, ss.93-110, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Gramer olarak Sanat: Wittgensteincı Estetik Üzerine Bir Araştırma

HAFIZ M.

Felsefe Dünyası, ss.150-173, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Platon, Aristoteles ve Plotinus'ta Mimesis Teorisi

HAFIZ M.

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.26, ss.45-52, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Kutsal Bir Sanat Eserine Yönelik İki Tür Fenomenolojik Yaklaşım Tarzı: Van der Leeuw ve Eliade

HAFIZ M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.133-154, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2012

2012

God and Arts in Theological Aesthetics

HAFIZ M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.197-212, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2010

2010

The Place of the Sacred with regard to Gadamer’s Ontology of Art

HAFIZ M.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.97-116, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2007

2007

Platon’da ve Farabi’de Demokrasi Eleştirisi

HAFIZ M.

Yeditepe'de Felsefe, ss.137-174, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Philosophical Decolonization: On the Intellectual Ground/Territory Required for the Elimination of Colonization

HAFIZ M.

9th International Cogress of Asian Philosophical Assossication, Kuala Lumpur, Malezya, 20 - 24 July 2016, ss.175-185

2014

2014

Hindu Art in the Traditional Doctrine of Sacred Art

HAFIZ M.

International Cogress of Asian Philosophical Assossication, Yeni Delhi, Hindistan, 14 - 16 January 2014, cilt.2, no.2, ss.275-284 Creative Commons License

2013

2013

Kant'ın Akademi İdeali ve Felsefe

HAFIZ M.

Akdemide Felsefe Hikmet ve Din Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 12 - 13 December 2013, ss.267-273 Creative Commons License

2013

2013

Platon'un Eğitim Felsefesi Açısından Demokrasi

HAFIZ M.

Eğitim Felsefesi, Ankara, Türkiye, 21 - 22 November 2013, ss.162-170

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Bilim Tarihi ve Felsefesi

HAFIZ M.

Wittgenstein'ın Gramer Estetiğinden Hareketle Bir Bilim Eleştirisi, Bozkurt Ö. , Editör, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, ss.427-442, 2016

2015

2015

Kutsal ve Sanat

HAFIZ M.

Dört Mevsim, İstanbul, 2015

2015

2015

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni

HAFIZ M.

Gelenekselci Okulun Kutsal Sanat Doktrini, Eren S., Öztürk A. , Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.827-857, 2015 Creative Commons License

2015

2015

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni

HAFIZ M.

Farabi'nin Siyaset Felsefesi, Kahraman A. , Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.683-698, 2015 Creative Commons License

2015

2015

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni

HAFIZ M.

Platon ve Siyaset Felsefesi, Türer C, Olgun H. , Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.167-190, 2015 Creative Commons License

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Türk Felsefe Derneği

Üye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Din Felsefesi Derneği

ÜyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

9th Internatinal Congress of Asian Philosophical Association

Katılımcı

Kuala Lumpur-Malezya

2014

2014

International Congress of Asian Philosophical Association

Katılımcı

Yeni Delhi-Hindistan

2013

2013

Akademide Felsefe, Hikmet ve Din Sempozyumu

Katılımcı

Zonguldak-Türkiye

2013

2013

Eğitim Felsefesi Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Din Felsefesi Derneği

www.dfd.org.tr

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey