Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler, Tarih, Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler, Tarih , Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Tarih, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Sultan I. Mesut Dönemi Türkiye Selçukluları Tarihi (1116-1155)

  Istanbul University, Sosyal Bilimler, Tarih

 • 1994 Postgraduate

  Cenâbî Mustafa Efendi'nin el-Aylemü'z-Zâhir fî Ahvâli'l-evâil ve'l-evâhir adlı eserinin Anadolu Selçukluları ile ilgili kısımlarının tenkitli metin neşri

  Istanbul University, Sosyal Bilimler, Tarih

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Arabic

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2001Pedagojik Formasyon Sertifikası (Üniversite öğrencilerine ders anlatılmasına yönelik)

  Education Management and Planning , İstanbul Ü./ Eğitim Bilimleri