Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Emîr (Melik) Gazi (1104-1134)

Avrasya İncelemeleri Dergisi, vol.III, no.2, pp.157-181, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

How was Alp Arslan Killed?

TÜRKİYAT MECMUASI, vol.24, pp.99-120, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ALANYA KUŞATMASI'NDAN HAREKETLE TÜRKİYE SELÇUKLULARINDA KUŞATMA SAVAŞLARI VE RİTÜELLERİ

800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 22 October 2021, pp.100-101

Büyük Selçuklu Devleti'nin Suriye Politikası ve Sonuçları

I. Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu , Konya, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.397-411

Selçuklular Tarihi Alanında Yapılan Tezlerde Yaşanan Kalite ve Özgünlük Sorunu

Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu, Konya, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.27

Sahip Ataoğulları - Karamanoğulları İlişkileri

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - IV Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları, Afyon, Turkey, 1 - 03 December 2017, pp.95-102

Sultan I. Mesud-Nureddin Mahmûd Zengî İttifakı ve Urfa Haçlı Kontluğu'nun Sonu

III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, Konya, Turkey, 8 - 10 April 2016

Bizans İmparatoru Ioannes Komnenos'un Danişmendlilerin Hakimiyetindeki Niksar'ı Kuşatması (1139-1140)

Danişmendliler Sempozyumu (12-13 Kasım 2015), Tokat, Turkey, 12 - 13 November 2015, pp.73-78

Saruhanoğulları'nın Diğer Türk Beylikleri ile İlişkileri

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu - IV Saruhanoğulları Beyliği, Manisa, Turkey, 5 - 07 November 2015

Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Türk-Ermeni İlişkileri

Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2015

Sultan I. Kılıç Arslan'dan Sonra Türkiye Selçuklu Tahtına Kim Oturdu?

Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 13 September 2012, vol.I, pp.305-312

Türkiye Selçukluları-Dânişmendliler İlişkilerinde Siyasi Evlilikler ve Hatunların Rolü

I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.70

Türkiye Selçukluları'nda Savaş Geleneği, Hile ve Taktikleri

Eskiçağ’dan Modern Çağ'a Ordular - Oluşum, Teşkilât ve İşlev, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 2007, pp.243-266

Dânişmendliler Zamanında Sivas (1071-1175)

Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 29 September - 01 October 2005, pp.108-120

Antalya'ya Yapılan İlk Akınlar ve Şehrin Selçuklu Hakimiyeti Altına Girmesi

Son Bin Yılda Selçuklu Antalya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 19 December 2003, pp.1-8

İlköğretim ve Liselerde Ortaçağ Tarihi Öğretimi

Cumhuriyetin 80. Yılında Üniversitelerde Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Semineri, İstanbul, Turkey, 16 - 17 December 2003, pp.173-186

Dânişmendliler-Türkiye Selçukluları İlişkileri (1116-1164)

Dânişmendliler Döneminde Niksar’da Tıp, Tarih ve Kültür Sempozyumu, Tokat, Turkey, 6 - 08 October 2000, pp.52-73

XII. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu'da Meydana Gelen Depremler ve Doğal Afetler

Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Afetler ve Deprem Semineri, İstanbul, Turkey, 22 - 23 May 2000, pp.29-40

Books & Book Chapters

Malazgirt'in Kahraman Kumandanı Sultan Alp Arslan

Okçular Vakfı Yayınları, İstanbul, 2021

Selçukluların Muhteşem Sultanı Melikşah

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2021

Selçuklularda Yönetim ve Meclis Kurumu (Dîvân-ı Â'la)

in: Türk Tarihinde Meclis TBMM'nin Açılışının 100. Yılı Anısına, Abdulkadir Donuk,Ahmet Yaşar, Editor, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.67-98, 2021

Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2020

“Selçukluların Hâkimiyet Sahasında Bulunan Madenler”

in: Ortaçağ Tarihçiliğinde Bir Duayen Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’a Armağan, Ebru Altan,Muharrem Kesik,Murat Öztürk, Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.369-386, 2020

Türkiye Selçukluları Döneminde Konya ve Çevresinde Göç Hareketleri

in: Konya Kitabı XVII Geçmişten Günümüze Göçler, Alaattin Aköz,Doğan Yörük,Haşim Karpuz, Editor, Konya Ticaret Odası, Konya, pp.139-150, 2019

Dönemin Tarihine Bakış: Sultan I. Alaeddin Keykubad Dönemi ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler

in: Emir Celâleddin Karatay ve Karatay Medresesi , Murat Ayvacı,Meltem Kurtuluş, Editor, KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.21-55, 2019

Selçukluların Haçlılarla İmtihanı

Timaş Yayınları, İstanbul, 2018

Anadolu Türk Beylikleri

Bilge Kültür-Sanat, İstanbul, 2018

Pervâneoğulları

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti Külliyatı, Kolektif, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, 2018

Kösedağ Hezimetinin Başlıca Etkenlerinden Biri: Sa'deddin Köpek Olayı

in: 1243 Türk'ün Anadolu Tarihinde Bir Dönüm Noktası Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali, Abdullah Kaya, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.315-324, 2018

Türkiye Selçukluları: Makaleler

Kriter Yayınevi, İstanbul, 2015

Malazgirt Zaferi Sonrasında Anadolu'nun Fethi ve İlk Beyliklerin Kurucuları

in: Alp Arslan ve Malazgirt, Merçil E., Editor, İbb Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.153-194, 2014

1071 Malazgirt, Zafere Giden Yol

Timaş Yayınları, İstanbul, 2013

Dânişmend Gümüştegin Ahmed Gazi

in: Müjgân Üçer’e Armağan, Şener T., Erdoğan M. A., Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.364-388, 2011

İstanbul'da Doğal Afetler (1100-1250)

in: Afetlerin Gölgesinde İstanbul, Öztürk S., Editor, İbb Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.61-82, 2010

Danishmend Beylik - Byzantine Empire Relations (1071-1178)

in: In memory of Prof. Dr. Işın Demirkent, -, Editor, Dünya Yayıncılık, İstanbul, pp.497-511, 2008

Türk - Ermeni İlişkileri Tarihinin İlk Safhaları

in: Çeşitli Yönlerden Türk Ermeni İlişkileri, -, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.3-23, 2006

Selçuklular Zamanında Anadolu (1071-1308)

in: Coğrafya, -, Editor, Hachette Livre International - Epsilon Yayıncılık, İstanbul, pp.144-151, 2004

Son Dönem Bizans İmparatorluğu Tarihi Bibliyografyası (1261-1453)

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2003

Melikşah (Şahinşah) ve Sultan I. Mesud Dönemleri

in: Türkler, VI, Güzel H. C., Çiçek K., Koca S., Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.547-565, 2002

Türkiye Selçukluları İle Dânişmendliler Arasındaki İlişkiler

in: Türkler, VI, Güzel H. C., Çiçek K., Koca S., Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.537-546, 2002

Episodes in the Encyclopedia

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.702-704, 2016

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.392-393, 2008

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.244, 2007

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.245-246, 2007

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.91-93, 2006

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.342-344, 2004

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.58-59, 2004