Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Doctorate

  Istanbul University, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Istanbul University, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Kocaeli University, Fen-Edebiyat, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  ‘‘Bazı sübstitüe N1,N4-diariliden-S-alkil-tiyosemikarbazonların nikel(II) ve uranil(II) kompleksleri’’

  Istanbul University, Fen Bilimleri, Anorganik Kimya

 • 2004 Postgraduate

  ‘‘Bazı S-Alkiltiyosemikarbazonların Fe(III) ve Ni(II) Template Ürünlerinin İncelenmesi’’

  Istanbul University, Fen Bilimleri, Anorganik Kimya

Foreign Languages

 • C1 Advanced English