Res. Asst. Musa KAMA


Faculty of Law, Private Law Department

Department of Civil Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Civil Law

Education Information

2019 - Continues

2019 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

2015 - 2019

2015 - 2019

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

2010 - 2014

2010 - 2014

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Hukuk, Turkey

Dissertations

2019

2019

Postgraduate

Subscription Contracts Under The Law On Consumer Protection

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Civil Law

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Termination of Subscription Contracts

Kama M.

Medeni Hukuk ve Yargılama Hukuku Yönüyle Tüketici Hukukunda Güncel Problemler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 December 2021

Books & Book Chapters

2023

2023

Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği ve Uygulamada Sorun Oluşturan Durumlar

Kama M.

in: Teminat Hukuku, Prof. Dr. Bilgehan Çetiner,Arş. Gör. Abdullah Furkan Korkmaz, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1235-1264, 2023

2022

2022

Abonelik Sözleşmelerinde Fesih

Kama M.

in: Medeni Hukuk Ve Yargılama Hukuku Yönüyle Tüketici Hukukunda Güncel Problemler Sempozyumu, Prof. Dr. Mehmet Tufan Öğüz, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.79-104, 2022

2020

2020

Mirasçılardan Birinin Resmi Defter Tutulması Talebi

Kama M.

in: Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun Anısına Armağan, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen,Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir, Editor, On İki Levha , İstanbul, pp.327-354, 2020