Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Caucasus in Ottoman and Russian Relations

Eurasian Studies, vol.1, no.4, pp.101-128, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortak Tarihten Ortak Geleceğe Osmanlı/Türkiye-Özbekistan İlişkileri (Siyasi İlişkiler ve Türkistan Hacıları)

Zamanını Aşan Medeniyet Özbekistan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 June 2019, pp.55-67

Sykes-Picot ve Misak-ı Milli'den Günümüz Ortadoğusuna Bakmak

Sykes-Picot'un Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2016, pp.19-34

Ermeni Meselesinin Anlaşılmasında Osmanlı Arşivlerinin Yeri ve Önemi

19-20.Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri-Kaynaşma-Ayrılık-Yeni Arayışlar Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 5 - 07 January 2015, vol.2, pp.1165-1172

Osmanlı Belgelerine Göre Makedonya’da Yunan Zulmü ve Osmanlı Devleti’nin Tavrı

Atatürk Araştırma Merkezi-Hacettepe Üniversitesi Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu, Budapeşte, Hungary, 3 - 05 November 2014

Osmanlı Belgelerine Göre Mondros'tan Lozan'a Kadar Batı Trakya

Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.67-81

Lozan'ın Başarı Ölçütü: Misak-ı Milli mi Sevr mi?

Taraflarının Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2014, pp.259-280

Tehcir Öncesinde Doğu Anadolu'da Ermeni Katliamı (Kasım 1914- Mayıs 1915)

Azerbaycanlıların Soyqırımı Arşiv Senetlerinde I. Beynelhalq Konfransın Materialları, Baku, Azerbaijan, 29 - 30 March 2013, pp.190-197

İzmir'in İşgali Sürecinde Osmanlı Harbiye Nezareti'nin Direnişle İlgili Tavrı

90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu, Afyon, Turkey, 4 - 05 June 2009, pp.311-325

XIX-XX. Yüzyıllar Kafkasya Araştırmaları ve Osmanlı Arşivi

Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 17 - 19 November 2006, pp.1-20

Bir İdeal OlarakMisak-ı Milli'nin İlanı ve Anlamı

Doğumunun 125. Yılında Mustafa Memal Atatürk Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 18 May 2006, pp.733-744

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Yeni Dünya Düzeninin Kurulmasına Osmanlı Devleti'nin Bakışı

Medeniyetler ve Dünya Düzenleri, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2006, pp.157-178

I. Dünya Savaşı Sonunda Doğu Anadolu ve Kafkasya'da Ermeni Eylemleri

İstanbul Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 March 2006, pp.671-682

Modern Ortadoğu'nun Kurulması Sürecinde Musul Vilayeti

Milletlerarası Ortadoğu: Kaos Mu Düzen Mi ? Konferansı, İstanbul, Turkey, 9 - 10 January 2004, pp.111-142

1853-1856 Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti İle Şeyh Şamil Arasındaki İlişkiler

Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 1995, pp.79-92

Books & Book Chapters

Musul Vilayeti ve Ankara Antlaşması Çerçevesinde İngiltere'nin Irak Siyaseti, Kürtler ve Türkiye'ye Etkisi

in: Yüzyıllık Sorun: Musul Vilayeti (Tarih, Toplum ve Siyaset), Zekeriya Kurşun,Davut Hut, Editor, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, İstanbul, pp.137-159, 2020

99 Soruda Lozan

Ketebe Yayınları, İstanbul, 2018

Sultan II. Abdülhamid'in Kafkasya ve Orta Asya (Türkistan) Siyaseti

in: Bir Paşa Bir Sultan: Sultan II. Abdülhamid ve Gazi Osman Paşa, Yılmaz C., Editor, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, İstanbul, pp.157-171, 2017

Osmanlı Kaynaklarına Göre Kafkasya’xxda Ermeni Sorunu

in: Ermeni Sorununa Disiplinlerarası Bakış (Tarih-Siyaset-Hukuk), ...., Editor, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul, 2017

Milletin Ahdi Misak-ı Milli

in: Yeni Türkiye Dergisi ( Misak-ı milli özel sayısı ), Tazegül M., Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.83-92, 2017

Hangi Misak-ı Milli

in: Yeni Türkiye Dergisi ( Misak-ı milli özel sayısı ), Tazegül M., Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.114-121, 2017

Büyük Savaşın İkinci Büyük Zaferi: Kûtü'l-Amâre

in: Harb-i Umumide Irak Harekatı "Kûtü'l-Amâre", İrfan Dağdelen, Editor, İstanbul İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.9-17, 2016

Sevr Taslağına Karşı İstanbul ve Ankara Hükümetlerinin Tavrı

in: Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozy7umu, Arzu Güvenç Saygın, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.89-105, 2016

I, Dünya Savaşı Çalışmalarında Osmanlı Arşivinin Önemi

in: Birinci Dünya Savaşı"nda Osmanlı Devleti, Arslan A,, Selçuk M., Editor, Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.45-64, 2015

90. Yıldönümünde Son Osmanlı Meclis-i Meb'usânı ve Misak-ı Milli

in: Belgeler ve Fotoğraflarla Meclis-i Mebusan (1877-1920), Göncü, Cengiz; Karataş, Üzeyir; Karakullukçu, Rasim; Yılmaz, Sümeyra, Editor, TBMM Vakfı, İstanbul, pp.21-31, 2014

Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenilerin Çetelerin Müslüman Kıyımları

in: Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu, Bakar Bülent., Öztürk Necdet., Beyoğlu Süleyman, Editor, IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, pp.109-128, 2007

Milli Bir Ukde: Musul Vilayeti Meselesi

in: Irak Dosyası, Ahmetbeyoğlu A.-Cengiz H., Başkan Yahya, Editor, Tarih ve Tabiat Vakfı (Tatav) Yayınları, İstanbul, pp.361-418, 2003

Russian Expansion in The Caucasus

in: The Turks, Güzel, Hasan Celal - Oğuz, C.Cem- Karatay, Osman, Editor, Yeni Türkiye Publication, Ankara, pp.779-794, 2002

The Caucasus and The Ottaman Empire (16th-20th centuries)

in: The Great Ottoman Turkish Civilisation, GÜZEL, Hasan Celal, Editor, Yeni Türkiye Publications, Ankara, pp.351-310, 2000

Kafkasya ve Osmanlı Devleti (XVI-XX.Yüzyıllar)

in: Osmanlı, Güzel, Hasan Celal, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.594-612, 1999

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.67-70, 2010

Encyclopedia of the Ottoman Empire

Facts On File, Inc. , pp.469-471, 2009

Encyclopedia of the Ottoman Empire

Facts On File, Inc. , pp.124-127, 2009

Encyclopedia of the Ottoman Empire

Facts On File, Inc. , pp.323-325, 2009

Encyclopedia of the Ottoman Empire

Facts On File, Inc. , pp.520-522, 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.107, 1997

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.490-491, 1996

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.325-326, 1994

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.224-225, 1993

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.304-305, 1993