Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2018 - Continues Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi

    Publication Committee Member

  • 2018 - Continues Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi

    Committee Member

  • 2018 - Continues Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi

    Editor