Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

  • 2017 EMEK TARİHİ KONFERANSLARI – III Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar 1923-1980

    Attendee

    İstanbul, Turkey

Scholarships

  • 2005 - 2006 Visiting Researcher

    Jean Monnet Scholarship Program