Publications & Works

Articles Published in Other Journals

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİNİN CHP’NİN SENDİKAL HAREKETLE İLİŞKİLENME YÖNTEMİNE ETKİSİ

Eğitim Bilim Toplum, vol.18, no.70, pp.62-83, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Bir Toplumsal Hareket Olarak Gezi Direnişi: Sürekli Olanı Aramak

Eğitim Bilim Toplum, vol.12, no.48, pp.89-109, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türkiye’nin İlk Sendikalar Yasası Döneminde Grev Hakkı Tartışmaları

Toplumsal Tarih, no.245, pp.63-67, 2014 (National Non-Refereed Journal)

When Neoliberalism Confronts the Moral Economy of Workers: The Final Spring of Turkish Labor Unions

European Journal of Turkish Studies, no.11, pp.20-30, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİR KOLEKTİF EYLEM ANA ÇERÇEVESİ OLARAK POPÜLİZM

Ulusaldan Küresele: Popülizm, Demokrasi, Güvenlik, İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 2020, pp.36-46

Books & Book Chapters

Örgütlü İşçi Hareketinin Sindirilmesi

in: "Yeni Türkiye"ye Varan Yol Neoliberal Hegemonyanın İnşaası, Akça İ., Bekmen A., Özden B.A., Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.261-278, 2018

Türkiye’nin İlk Sendikalar Yasası Döneminde Grev Hakkı Tartışmaları

in: Tanzimat'tan Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi Yeni Yaklaşımlar Yeni Alanlar Yeni Sorunlar, Alkan,Mehmet Ö. ; Çetinkaya,Y. Doğan, Editor, Tarih Vakfı Yurt Kitap Yayın, İstanbul, pp.322-334, 2015 Creative Commons License

1980 Sonrası Sendikal Hareket: Türkiye'de Sendikacılığın Kuğu Şarkısı

in: Tanzimat'tan Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi Yeni Yaklaşımlar Yeni Alanlar Yeni Sorunlar, Çetinkaya Y.D.,Alkan M.Ö., Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.386-406, 2015 Creative Commons License

The Deradicalization of Organized Labor

in: Turkey Reframed: Constituting Neoliberal Hegemony, Akça İ,Bekmen A,Özden B., Editor, Pluto Press, London, pp.188-202, 2013

Episodes in the Encyclopedia