Education Information

Education Information

 • 1992 - 1998 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

 • 1986 - 1989 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Theology, İlahiyat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  RİVAYET TEKNİĞİ AÇISINDAN HADİSLERİN ARTMASI VE SAYISI

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1989 Postgraduate

  İBRAHİM B.ABDİSSAMED EL-HAŞİMİ VE EL-EMALİ İSİMLİ HADİS CÜZ'Ü

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstütüsü, İlahiyat Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced Arabic

 • B2 Upper Intermediate English