General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Islamic History And Arts, Department Of Türkish Islamic Literature
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Turkish-İslamic Literature, Philology, Comparative Literature

Metrics

Publication

13

Project

3

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

1981 yılında Kütahya’da doğdu. Kütahya Lisesini ve ardından Dokuz Eylül İİBF’yi bitirdi. Yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, Türk-İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalında tamamladı. Seher Abdal’ın Saadetname İsimli Mesnevisi üzerine yaptığı yüksek lisans tezi kabul edildi. 2009’da T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda büro personeli olarak memuriyete adım attı. Fatih Sosyal Güvenlik Merkezindeki bu göreve iki buçuk yıl devam etti. Bir yandan da İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde doktora öğrenimine başladı. Habîbî’nin Vuslatname isimli mesnevisi üzerine yaptığı doktora tezini 2016 yılında tamamladı. Kabul edilen bu tezle birlikte doktor unvanını aldı. Çalışmalarına Türk-İslam Edebiyatı çerçevesinde devam etmektedir.

Contact

Email
mustafa.ozagac@istanbul.edu.tr
Web Page
http://aves.istanbul.edu.tr/41889/
Office Phone
+90 212 532 6064 Extension: 26778
Fax Phone
+90 212 532 6207
Office
100
Address
İstanbul Üni. İlahiyat Fak. İskenderpaşa mah. Kavalalı sok. A blok no:1 34091 Fatih İstanbul