Education Information

Doctorate, University of Leicester, Social Sciences, Economics, United Kingdom 1995 - 2001
Postgraduate, University of Leicester, The Faculty Of Social Sciences, Economics, United Kingdom 1994 - 1995
Undergraduate, Dokuz Eylul University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Fınance, Turkey 1987 - 1991

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, The determinants of tax evasion: Experiments with Turkish subjects , University Of Leicester, Social Sciences, Economics, 2001
Postgraduate, Privatisation of Water Industry in England and Wales, University of Leicester, Social Science Faculty, Economics, 1995

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Public Finance, Theory of Public Finance, Fiscal Law, Budgeting and Fiscal Planning, Financial Economics

Academic Titles / Tasks

Professor, Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance, 2014 - Continues
Professor, Sakarya University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Fınance, 2014 - 2014
Associate Professor, Sakarya University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Fınance, 2009 - 2014
Research Assistant, Afyon Kocatepe University, İ.İ.B.F./Maliye , Maliye , 1993 - 2002

Academic and Administrative Experience

Head of Ethics Committee, Istanbul University, Rektörlük, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu, 2020 - Continues
Head of Department, Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Public Finance, 2019 - Continues
Fakülte Kurulu Üyesi, Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, 2019 - Continues
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Public Finance, 2019 - Continues
Director of the Center, Istanbul University, Rektörlük, Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2019 - Continues

Advising Theses

Saruç N. T. , Sigara üzerinden alınan vergilerin ters esneklik kuralı bağlamında analizi: Türkiye üzerine bir uygulama, Doctorate, C.YILMAZ(Student), 2020
Saruç N. T. , Yükseköğretimin finansmanı ile üniversite sıralaması ve memnuniyet düzeyi ilişkisi: Türkiye örneği, Postgraduate, S.Şahin(Student), 2019
Saruç N. T. , Vergi aflarının vergi uyumu üzerindeki etkisi: İstanbul ili örneği, Postgraduate, S.Selin(Student), 2019
Saruç N. T. , Obezite vergisinin toplumsal kabul edilebilirliği, Postgraduate, T.Gezgin(Student), 2017
Saruç N. T. , Vergilerin tasarruflar üzerindeki etkisi: Türkiye analizi, Postgraduate, C.YILMAZ(Student), 2014
Saruç N. T. , Çevre kirliliği sorunları ile mücadelelerde Türkiye'de uygulanan çevre vergileri ve çevre vergisi bilinci, Postgraduate, A.Görevlisi(Student), 2014
Saruç N. T. , Tobin Vergisinin Türkiye'de uygulanabilirliği, Postgraduate, Ö.ALİOĞLU(Student), 2012
Saruç N. T. , Vergi ahlakını etkileyen faktörler: Sakarya Üniversitesi örneği, Postgraduate, K.İzgi(Student), 2011
Saruç N. T. , Düz oranlı gelir vergisi uygulamaları ve düz oranlı gelir vergisinde algılanan adalet: Ampirik bir çalışma, Postgraduate, I.Ayas(Student), 2010
Saruç N. T. , Belediyelerin vergi gelirlerinin algılanması üzerine teorik bir çalışma, Postgraduate, M.Mücahid(Student), 2009
Saruç N. T. , Türk vergi sisteminin dolaysız vergilerde etkinlik ve adalet açısından incelenmesi, Postgraduate, F.ARICI(Student), 2007
Saruç N. T. , Transfer fiyatlandırması ve Türk vergi sistemindeki yeri, Postgraduate, C.ERTÜRK(Student), 2007
Saruç N. T. , Türkiye'de sosyal güvenlik kurumlarında yeniden yapılandırma, Postgraduate, H.ÇELİK(Student), 2006

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Saruç N. T. , Yurtseven E., Tunalı Ç. B. , Ayas I., Project Supported by Other Official Institutions, Dolmabahçe Sarayı’nda ”Algılanan Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi”, 2018 - 2018
Sağbaş İ., Saruç N. T. , Yorulmaz R., Project Supported by Higher Education Institutions, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE MALİ TRANSFERLER: VERGİ TAHSİSİNE DAYALI BİR MODEL ÖNERİSİ, 2017 - 2017
Sağbaş İ., Yorulmaz R., Saruç N. T. , Project Supported by Higher Education Institutions, Kamu Maliyesi Enstrümanlarının Fırsat Eşitliği Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, 2016 - 2017
Sağbaş İ., Savaşan F., Saruç N. T. , TUBITAK Project, Yaşam Döngü Modeli Kullanılarak Vergi Politikalarının Adalet ve Etkinlik Kriterleri Açısından Analizi, 2011 - 2012

Metrics