Eğitim Bilgileri

Doktora, University of Leicester, Social Sciences, Economics, Birleşik Krallık 1995 - 2001
Yüksek Lisans, University of Leicester, The Faculty Of Social Sciences, Economics, Birleşik Krallık 1994 - 1995
Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye 1987 - 1991

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, The determinants of tax evasion: Experiments with Turkish subjects , University Of Leicester, Social Sciences, Economics, 2001
Yüksek Lisans, Privatisation of Water Industry in England and Wales, University of Leicester, Social Science Faculty, Economics, 1995

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Maliye, Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Bütçe ve Mali Planlama, Mali İktisat

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, 2014 - Devam Ediyor
Prof.Dr., Sakarya Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 2014 - 2014
Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 2009 - 2014
Araştırma Görevlisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F./Maliye , Maliye , 1993 - 2002

Akademik İdari Deneyim

Etik Kurul Başkanı, İstanbul Üniversitesi, Rektörlük, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu, 2020 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, 2019 - Devam Ediyor
Fakülte Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, 2019 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, İstanbul Üniversitesi, Rektörlük, Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2019 - Devam Ediyor

Yönetilen Tezler

Saruç N. T. , Sigara üzerinden alınan vergilerin ters esneklik kuralı bağlamında analizi: Türkiye üzerine bir uygulama, Doktora, C.YILMAZ(Öğrenci), 2020
Saruç N. T. , Yükseköğretimin finansmanı ile üniversite sıralaması ve memnuniyet düzeyi ilişkisi: Türkiye örneği, Yüksek Lisans, S.Şahin(Öğrenci), 2019
Saruç N. T. , Vergi aflarının vergi uyumu üzerindeki etkisi: İstanbul ili örneği, Yüksek Lisans, S.Selin(Öğrenci), 2019
Saruç N. T. , Obezite vergisinin toplumsal kabul edilebilirliği, Yüksek Lisans, T.Gezgin(Öğrenci), 2017
Saruç N. T. , Vergilerin tasarruflar üzerindeki etkisi: Türkiye analizi, Yüksek Lisans, C.YILMAZ(Öğrenci), 2014
Saruç N. T. , Çevre kirliliği sorunları ile mücadelelerde Türkiye'de uygulanan çevre vergileri ve çevre vergisi bilinci, Yüksek Lisans, A.Görevlisi(Öğrenci), 2014
Saruç N. T. , Tobin Vergisinin Türkiye'de uygulanabilirliği, Yüksek Lisans, Ö.ALİOĞLU(Öğrenci), 2012
Saruç N. T. , Vergi ahlakını etkileyen faktörler: Sakarya Üniversitesi örneği, Yüksek Lisans, K.İzgi(Öğrenci), 2011
Saruç N. T. , Düz oranlı gelir vergisi uygulamaları ve düz oranlı gelir vergisinde algılanan adalet: Ampirik bir çalışma, Yüksek Lisans, I.Ayas(Öğrenci), 2010
Saruç N. T. , Belediyelerin vergi gelirlerinin algılanması üzerine teorik bir çalışma, Yüksek Lisans, M.Mücahid(Öğrenci), 2009
Saruç N. T. , Türk vergi sisteminin dolaysız vergilerde etkinlik ve adalet açısından incelenmesi, Yüksek Lisans, F.ARICI(Öğrenci), 2007
Saruç N. T. , Transfer fiyatlandırması ve Türk vergi sistemindeki yeri, Yüksek Lisans, C.ERTÜRK(Öğrenci), 2007
Saruç N. T. , Türkiye'de sosyal güvenlik kurumlarında yeniden yapılandırma, Yüksek Lisans, H.ÇELİK(Öğrenci), 2006

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Saruç N. T. , Yurtseven E., Tunalı Ç. B. , Ayas I., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Dolmabahçe Sarayı’nda ”Algılanan Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi”, 2018 - 2018
Sağbaş İ., Saruç N. T. , Yorulmaz R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE MALİ TRANSFERLER: VERGİ TAHSİSİNE DAYALI BİR MODEL ÖNERİSİ, 2017 - 2017
Sağbaş İ., Yorulmaz R., Saruç N. T. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kamu Maliyesi Enstrümanlarının Fırsat Eşitliği Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, 2016 - 2017
Sağbaş İ., Savaşan F., Saruç N. T. , TÜBİTAK Projesi, Yaşam Döngü Modeli Kullanılarak Vergi Politikalarının Adalet ve Etkinlik Kriterleri Açısından Analizi, 2011 - 2012

Metrikler