Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

VERGİ KÜLTÜRÜ VE VERGİ AHLAKI: İTALYA-TÜRKİYE

Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.179-188, 2015 (SCI-Expanded)

Intergovernmental Transfers and the Flypaper Effect in Turkey

Turkish Studies, vol.5, no.2, pp.79-92, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Articles Published in Other Journals

Fiscal Policies in Times of the Covid-19 Pandemic: The Case of G-7 Countries and Turkey

Maliye Çalışmaları Dergisi (Journal of Public Finance Studies), vol.64, pp.1-14, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Economics of Turkish Aerospace Industry

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.3, pp.23-40, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE’DE VERGİ GAYRETİ

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, no.22, pp.412-425, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Obezite Vergisi Ülke Uygulamaları

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.69-82, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Obezite Vergisi Üzerine Teorik İnceleme

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, no.61, pp.1-24, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

E-business and its application in conditions of central european market

Quality Innovation Prosperity, vol.17, no.1, pp.9-15, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Vergi Ahlakını Etkileyen Faktörler Sakarya Üniversitesi Örneği

Sakarya İktisat Dergisi, vol.1, no.4, pp.57-81, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Vergiye Uyum Mülakat Çalışması

Mevzuat Dergisi, no.176, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Economic Aspects of Defence in Kyrgyzstan

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.2, no.1, pp.38-59, 2012 (ESCI) Sustainable Development identifier

Adalet Kriteri Açısından Tüketim Vergilerinin Yaşam Döngü Modeli ile Analizi

Tüketim ve Tüketici Araştırmaları Dergisi, no.32, pp.55-77, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

The Surge Impact of the Flypaper Substıtutıon and Stımulatıon Effects on Local Tax Effort in Turkey

International Research Journal of Finance and Economics, no.13, pp.42-49, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Social Security Spending And Economic Growth: An Empricial Investigation For Turkey Using Granger Causality Analysis

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.7, pp.171-182, 2007 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

E Devlet Hizmetlerinden Yararlanma Derecesi Ve Algılanan Hizmet Kalitesi Ampirik Bir Çalışma

Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, vol.9, no.1, pp.191-214, 2007 (National Refreed University Journal)

FINANCING OF THE UNITED NATIONS PEACE OPERATIONS AS A GLOBAL PUBLIC GOOD

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.139-167, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Mükelleflerin Vergi Eşitliğini Algılaması Vergi Kaçırma Eğilimi İlişkisi

Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar , no.482, pp.64-74, 2004 (Other Refereed National Journals)

Vergi Ödemeyi Etkileyen Faktörler:Anket Araştırmalarının Sonuçları

Vergi Sorunları, no.178, pp.152-165, 2003 (Other Refereed National Journals)

Vergi Etiğinin Vergi Kaçırma Üzerinde Etkisi:Deney ve Anket Yöntemiyle Yapılan Bir Araştırma.

Vergi Sorunları, no.176, pp.156-166, 2003 (Other Refereed National Journals)

Vergi Etiğinin Ölçümü Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, vol.5, no.1, pp.79-96, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Zihinsel Muhasebe ve Vergi

7.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi , Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2020, pp.13

Davranışsal İktisat Araçları ile Vergi Uyumunun Artırılması: Dünyadan Örnekler

7. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2020, pp.16

Dünya Üniversite Sıralamalarına ve Türk Üniversitelerinin Bu Sıralamalardaki Yerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz

International Conference on Quality in Higher Education 2018 (ICQH 2018), İstanbul, Turkey, 5 - 07 December 2018, pp.30-36

Geçiş Ülkelerinde Enflasyonun Yolsuzluk Üzerindeki Etkisine Yönelik Ampirik Bir Analiz

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn (ICOMEP'18-Autumn), İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.595-604 Sustainable Development

Obezitenin Ekonomik Nedenleri

Business Organization Research (BOR)Conference , Karabük, Turkey, 12 - 14 September 2018

Public Policies to Tackle Obesity Problem

33.International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.383-386 Sustainable Development

Application Areas of Behavioral Public Finance and Recent Developments

33th International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.152-155

Perceived Effectiveness and Fairness of Obesity Taxes in Turkey.

14th International Conference on Social Sciences , Frankfurt, Germany, 2 - 03 March 2018, pp.546-549 Sustainable Development

An Empirical Analysis on the Relationship between Health Care Expenditures and Economic Growth in the European Union Countries

EUSER 14th International Conference on Social Sciences (ICSS XIV), Frankfurt, Germany, 2 - 03 March 2018, pp.476-481 Sustainable Development

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım Uygulamasının Etkinliği

1st International Congress on Social Sciences-Humanities and Education, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.18-19

Yenidoğan Çocuk Bakım Ünitesinin İç Ortam Partikül Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2017, pp.197-198

The Impact Of Tax Apportionment On Fiscal Equalization: A Case Study Of Turkish Metropolitan Municipalities.

International Conference on Eurasian Economies , Bishkek, Kyrgyzstan, 3 - 05 October 2017, pp.51-58

Fight Against Children Obesity: The Importance of Public Policies

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress on Social Sciences, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.53 Sustainable Development

Rewarding Honest Taxpayers: Does it Work?

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress on Social Sciences, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.17

The Differences and Similarities of Rankings and Quality Reports in Higher Education: Which Way to Go?

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress on Social Sciences, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.96

An Empirical Analysis on the Effect of Immigration on Corruption

8th International Conference of Political Economy 2017 (ICOPEC 2017), Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017, pp.409-417 Sustainable Development

Obesity Tax Experiences of Countries

32. International Public Finance Conference , Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017 Sustainable Development

Tax Effort in Turkey

32nd International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.36-38

Vergi Uyumu ve Davranışsal Modeller

2. uluslararası ekonomi yönetimi ve pazar araştırmaları kongresi , Kocaeli, Turkey, 24 - 25 March 2017

The Relationship between Alumni and Universities: Best Practices from the Top Universities in the World

International Conference on Quality in Higher Education 2016 (ICQH 2016), Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.810-817

Borç Krizinde Kemer Sıkma Politikaları Ne Kadar Başarılı

International Conference On Eurasian Economies 2016, Kaposvar, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.539-548

Türkiye de Bölgesel Vergi Yükü ve Formül Yöntemiyle Vergi Tahsisi

. International Science and Technology Conference, (ISTEC), Sankt-Peterburg, Russia, 2 - 04 September 2015

Kültürel Farkliliklarin Vergi Ahlakina Etkisi: İtalya-Türkiye Örneği

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, Hungary, 25 - 30 August 2015, no.2386859, pp.1213-1225

Türkiye İçin Formül Yöntemiyle Vergi Tahsisi

Türkiyede Bölgesel Vergi Yükü ve Formül Yöntemiyle Vergi Tahsisi , Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2014

Defence Company Survey Turkish Aerospace Industry

Uluslararası İktisat Finans ve Bankacılık Kongresi , Bishkek, Kyrgyzstan, 26 - 28 June 2013

A life cycle analysis of consumption taxes from the perspective of equity

Second World Congress of The Public Choice Societies, Florida, United States Of America, 9 - 11 March 2012 Sustainable Development

An Econometric Analysis of the Flypaper Effect and Local Tax Effort in Turkey

First World Meeting of the Public Choice Society, Rennes, France, 29 March - 01 April 2011

Dünyada Düz Oranlı Gelir Vergisi Uygulamaları

2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Prizren, Kosova, 30 May - 06 June 2010

The Geographical Distribution of Public Expenditures and Tax Revenues in The Turkish Case A Convergence Analysis

the Third Internatıonal Conference On Busıness, Management And Economıcs , İzmir, Turkey, 13 - 17 June 2007

Mükelleflerin Algıladıkları Vergi Adaleti Ölçümüne Yönelik Bir Çalışma Sakarya İli Örneği

5.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Jalal-Abad, Kyrgyzstan, 11 - 13 June 2007

Corruption in Higher Education Perception of Bribery in Kyrgyz Universities

2nd International Symposium On Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transitional Economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 24 - 27 October 2007

Convergence In Public Expenditures And Tax Revenues Across The Turkish Provinces

63rd Congress of the International Institute of Public Finance, Coventry, United Kingdom, 27 - 30 August 2007

UN Peace Operations and Financing Peace as Global Public Good

5th EuPRA General Conference, Challenges Peace And Democracy In Europe, Sakarya, Turkey, 21 - 24 August 2007

How To Increase Citizens Trust In Governments Is E Government The Way To Go

5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 November 2006

The Proliferating Role of Information Systems in Tax Authority An Assesment of Turkish Tax Automation Systems

III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Jalal-Abad, Kyrgyzstan, 5 - 09 June 2005, vol.1, pp.487-498

Vergi Mükelleflerinin Eşitliği Algılaması

8.ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 3 - 05 December 2003

Books & Book Chapters

The Surge Impact Of The Flypaper And Stimulation/Substitution Effects On Local Tax Effort In Turkey

in: Managing Central Local Fiscal Relations in Turkey, İsa Sağbaş, Editor, Şeçkin, pp.147-154, 2021

Intergovernmental Transfers And The Flypaper Effect In Turkey

in: Managing Central Local Fiscal Relations in Turkey, İsa Sağbaş, Editor, Şeçkin, pp.135-146, 2021

The Effect of Media on Tax Compliance: Hypothetical Scenarios Study

in: Behavioral Public Finance Individuals, Society and the State, Mustafa Erdoğdu,Larissa Batrancea,Savaş Çevik, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.277-289, 2021

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Sağlık Harcamaları ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki İlişkiye Yönelik Ampirik Bir Analiz

in: Maliye Araştırmaları 3, Prof. Dr. S. Ateş OKTAR,Doç. Dr. Yasemin Taşkın, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.307-314, 2019

Obezite ile Mücadelede Kamu Politikaları

in: Maliye Araştırmaları-2, Prof. Dr. Selçuk İpek, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.283-298, 2018

Büyükşehir Belediyelerine Mali Transferler: Vergi Tahsisine Dayali Bir Model Önerisi

in: Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Prof. Dr. Muhsin Kar,M. Akif Sarıkaya, Editor, Grafik-Ofset Matbaacılık, Ankara, 2017

Bize Göre Maliye Bize Göre Türkiye

in: 4. Maliye Söyleşileri, Fatih Deyneli, Editor, Sentez , Ankara, pp.107-134, 2017

Vergi Uyumu ve Kısıtları

in: Vergi Teorisi, İsa Sağbaş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.36-64, 2017

Vergi Uyumu Teori ve Uygulama

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015

Obezite Ekonomisi

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015 Sustainable Development

Vergi Uyumu ve Kısıtları

in: Vergi Teorisi, İsa Sağbaş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.36-63, 2013

Ekonomik ve Psikolojik Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi Örneği

in: Prof Dr Aytaç Eker Yrd Doç Dr Ayşegül Eker Armağan Kitabı, Kamil Tüğen, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2012

Global Çevre Vergilerinin Kalkınma Amaçlı Uygulanabilirliği

in: Küreselleşme ve Kamu Maliyesinde Yaşanan Dönüşüm, Aytaç Eker,Hayal Ayça Şimşek, Editor, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2009

Yüksek Öğretimde Yolsuzluk: Kırgız Üniversitelerinde Rüşvet Algılaması

in: Yolsuzluk Ekonomisi ve Yolsuzlukla Mücadele, İzzettin Önder,Mehmet Karakaş,Murat Çak, Editor, TOBB yayınları, Ankara, 2008 Sustainable Development

Emisyon Ticareti ve Karbon Piyasası

in: Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü İklim Değişikliğinin Bilimsel Ekonomik ve Politik Analizi, Ethem Karakaya, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.197-234, 2008

Yeminli Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluklarının Temel İnsan Hakları Hukuku Avrupa Birliği Hukuku Anayasa Hukuku Borçlar Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi

in: Yeminli Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluklarının Temel İnsan Hakları Hukuku Avrupa Birliği Hukuku Anayasa Hukuku Borçlar Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi, -, Editor, TDV Yayın ve Matbaacılık, Ankara, pp.155-260, 2004 Sustainable Development

İktisadi Kalkınmanın Finasmanı

in: Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular, Sami Taban,Muhsin Kar, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.197-234, 2004

Income Tax Evasion: An Experimental Approach

in: Illicit Activity The Economics of Crime Drugs and Tax Fraud, Ziggy MacDonald,David J Pyle, Editor, Ashgate, Aldershot (UK) , Leicester, 2000 Sustainable Development