Arş.Gör.

Nagihan KORKMAZ


Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü

Kimyasal Oşinografi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - 2020

2016 - 2020

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kimyasal Oşinografi, Türkiye

2013 - 2015

2013 - 2015

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kimyasal Oşinografi, Türkiye

2010 - 2011

2010 - 2011

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları,Kimya Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

GEMİ ATIK SULARININ YENİ BİR TÜR FENTON (ENZİMATİK FENTON) İLE ARITILMASI

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kimyasal Oşinoğrafi

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Oşinografi, Kimyasal Oşinografi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kimyasal Oşinografi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Effect of Seasonal Changes on Steroid Hormones Concentrations in the Golden Horn Estuary (Sea of Marmara, Turkey)

Korkmaz N. , Çağlar N. , Aksu A. , Ünsal T.

International Journal of Environment and Geoinformatics, cilt.7, sa.2, ss.157-164, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Preparation of Silica based C8 Packing Material from Non-Toxic Water Glass

Aksu A. , Taşkın Ö. S. , Çetintaşoğlu M. E. , Korkmaz N. , Torlak C., Çağlar N.

International Journal of Environment and Geoinformatics, cilt.7, sa.2, ss.127-131, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Haliç Suyundaki Bazı Farmasötik Kalıntılarının Varlığı ve Dağılımı

Korkmaz N. , Çağlar N. , Aksu A. , Ünsal T. , Küçüksezgin F.

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019, ss.5

2017

2017

Sustainability and Conservation of Water Resources

ÇAĞLAR N. , AKSU A. , Filazi A., GAZİOĞLU C. , Yarsan E., DEMİR V. , et al.

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.1, sa.1, ss.625-626

2015

2015

Saç Boyası Üretimi Sonucu Elde Edilen Atıkların Yeni Bir Tür Fenton (Enzimatik Fenton) ile Arıtılması

Korkmaz N. , Aksu A. , Çağlar N.

7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY'2015, Gaziantep, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015, ss.39-40 Creative Commons License

2014

2014

Gemi Atık Sularının Yeni Bir Tür Fenton (Enzimatik Fenton) ile Arıtılması

Korkmaz N. , Aksu A. , Çağlar N.

Ulusak Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY 2014, Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.49

Desteklenen Projeler

Patent

2020

2020

ENZIMATIK FENTON ILE GERÇEKLESTIRILEN YENI BIR ARITMA YÖNTEMI

Patent

Tescil Edildi, Buluşun Tescil No: TR 2015 08675 B , İlk Tescil;Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 26

h-indeksi (WOS): 3