Genel Bilgiler

Biyografi

Mu¨zisyen bir aileden gelen Nagˆme Yarkın, 3 yas¸ında Faris Akarsu'dan piyano dersi alarak bas¸lamıs¸tır. 1990 yılında I·stanbul U¨niversitesi Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı Piyano Bo¨lu¨mu¨’nu¨ kazanarak Prof. Ova Su¨nder tarafından piyano egˆitimi almıs¸tır. Klasik Batı Mu¨zigˆi egˆitimini burada aldıktan sonra 1996 yılında orta egˆitimde Tu¨rk Mu¨zigˆini de o¨gˆrenmek ic¸in I·stanbul Teknik U¨niversitesi Tu¨rk Mu¨zigˆi Devlet Konservatuarı'na bas¸lamıs¸tır.


1996 – 2003 yılları arasında Cu¨neyd Orhon tarafından Klasik Kemenc¸e egˆitimi almıs¸tır. 2003 – 2006 yılları arasında TRT genc¸lik korosunda kemenc¸e sanatc¸ısı olarak go¨rev yapmıs¸tır. Lisans egˆitimini I·.T.U¨. Mu¨zik Kompozisyon bo¨lu¨mu¨nde almıs¸, bu su¨rec¸te Erasmus programı ile bir do¨nem Estonya'da Estonian Academy of Music and Theatre'da kompozisyon egˆitimi almıs¸tır.
Lisans egˆitimini tamamlamasının ardından 2009 yılında I·stanbul U¨niversitesi Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bo¨lu¨mu¨'nde Yu¨ksek Lisans egˆitimine bas¸lamıs¸ ve Prof. Emel C¸elebiogˆlu danıs¸manlıgˆında “Film Mu¨zikleri ve Algısal Farklılıkları” bas¸lıklı tezini tamamlayarak bitirmis¸tir.


2012 yılından itibaren, I·stanbul U¨niversitesi Devlet Konservatuarı’nda Aras¸tırma Go¨revlisi ve yine I·.U¨. Osmanlı Do¨nemi Mu¨zigˆi Uygulama ve Aras¸tırma Merkezinde ve I·.U¨. I·cra Heyetinde Klasik Kemenc¸e icrasıcı go¨revlerinde bulunmaktadır.
2013 yılında I·.U¨. Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bo¨lu¨mu¨’nde Doktora / Sanatta Yeterlik egˆitimine bas¸lamıs¸tır. 2018 yılında almıs¸ aldıgˆı davetler u¨zerine I·talya / Pavia’da bulunan Conservatorio istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini’de Prof. Ugo Nastrucci ile ve USA / Boston’da bulunan Berklee College of Music’te doktora tezi u¨zerine c¸alıs¸malar yapmıs¸tır.


Akademik c¸alıs¸malarının dıs¸ında, Tu¨rkiye, Avrupa ve Amerika’nın c¸es¸itli s¸ehirlerinde vermis¸ oldugˆu konserlerde performans sergilemis¸tir. 2013 yılından beri du¨nyaca u¨nlu¨ Andre Rieu ile birlikte konserler vermektedir. Haziran 2017'de katıldıgˆı c¸ellist Yo-Yo Ma'nın kurmus¸ oldugˆu Silk Road Global Musician Workshop'da Grammy o¨du¨llu¨ sanatc¸ılarla konserler vermis¸tir.


Ayrıca kardes¸i piyanist Baturay Yarkın ile 2016 yılında kurdukları Yarkın Duo grubu ve Baturay Yarkın Trio ile yurtic¸i ve yurtdıs¸ında konserler vermektedirler. Ayrıca Ku¨ltu¨r Bakanlıgˆı Genc¸-Des'in destekledigˆi "Baturay Yarkın Trio ve Nagˆme Yarkın - Anadolu'nun Renkleri" projesi ile 2017 yılında Tu¨rkiye c¸apında 15 u¨niversitede konserler vererek, o¨nemli ku¨ltu¨rel bir go¨revi u¨stlenmis¸lerdir. Kendine ait One (2017), The Colours of Anatolia (2019) ve Landscapes (2019) isimli u¨c¸ albu¨mu¨ yayınlanmıs¸tır.


2018 yılında almıs¸ oldukları davet u¨zerine kardes¸i Baturay Yarkın ile Berklee College of Music’te “Makams, Scales, Forms and Rhytmic Patters in Turkish Music” bas¸lıklı workshop vermis ve Boston Turkish Film Festival kapsamında Boston U¨niversitesi’nde kendi bestelerinden olus¸an bir konser vermis¸lerdir. Daha sonra ikili, 2019 yılında Londra’da gerc¸ekles¸en Anatolian Jazz Festivali’nin ac¸ılıs¸ konserini vermis¸lerdir.


Egˆitimi su¨resince Yavuz O¨zu¨stu¨n, Prof. Emel C¸elebiogˆlu, Prof. Dr. Selahattin I·c¸li, Cu¨neyd Orhon, I·hsan O¨zgen, Mete Sakpınar, Halil Karaduman, Dr. Nail Yavuzogˆlu, Ogˆuzhan Balcı gibi mu¨zik duayenleri ile c¸alıs¸ma fırsatı yakalamıs¸tır.


Sanatta Yeterlik egˆitimini, Prof. Emel C¸elebiogˆlu danıs¸manlıgˆında “Geleneksel Tu¨rk Mu¨zigˆi Enstru¨manlarının Konc¸ertino Kullanımlarıyla, Konc¸erto Grosso Tu¨ru¨nde Eser C¸alıs¸ması” bas¸lıklı tezi ile tamamlamıştır. 

Kurum Bilgileri

Birim
Devlet Konservatuvarı
Bölüm
Müzikoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı
Geleneksel ve Modal Müzikler Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
nagme.yarkin@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
http://aves.istanbul.edu.tr/41653/
Posta Adresi
Emirgan Mahallesi, Tebdil Eskisi Sokak, No:6, Mirgün Köşkü, İstanbul Üniversitesi OMAR