Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Covid-19 Pandemi Sürecinde Kadın İstihdamı: Türkiye Örneği

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.47-74, 2020 (National Refreed University Journal)

Belediyeler ve Çevre Hizmetleri Üzerine Analitik Bir Bakış:Türkiye Örneği

Sosyal Siyaset Konferansları, no.64, pp.127-154, 2014 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Genç İşsizliğinde Cinsiyet Ayrımcılığı Bağlamında Türkiye İncelemesi

International Congress of Management Economy and Policy , İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2020, pp.44-45

TOPLAMSAL OLMAYAN MODELLER KULLANILARAK BANKA PERFORMANS SIRALAMALARININ DÜZENLENMESİ

İCOMEP International Congress of Management, Economy and Policy , İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.178

Analysis of Gender and Economi Variables of Television Program Content Criticism

International Conference on Contemporary Women's Studies, İstanbul, Turkey, 8 - 09 March 2018, vol.1, pp.34

İstihdamda Cinsiyet Farklılıkları: Türkiye ve Kanada Örneği

IBANESS, Kırklareli, Turkey, 23 - 24 September 2017, pp.563-569

İller Bazında Türkiye'deki Belediyelerin Çevre Gelir ve Harcamaları Kapsamında İncelenmei

5.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 29 May - 01 June 2013, pp.345-352

İklim Değişikliği ve Etkilerine İlişkin Temel İrdelemeler

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri SempozyumuVII, İstanbul, Turkey, 22 - 23 November 2012, pp.67-0

Türkiye'de Hava Kirliliği ve İnsan Sağlığı Üzerine Analitik Bir Bakış

4.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 17 October - 20 December 2012, pp.1-0

Sosyo Ekonomik Değişkenlerle Türkiye'de Kadın ve Yoksulluk

1.Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 March 2012, pp.1-12

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinci,Katı Atık ve Toplum Sağlığı Algılarına İlişkin İrdelemeler

3.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 13 September 2011, pp.585-595

Üniversite Öğrencilerinin Katı Atık Toplama Girişimleri ve Başarı Düzeyleri Üzerine Değerlendirmeler

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri SempozyumuVII, İstanbul, Turkey, 22 November 0201 - 23 November 2012, pp.55-57