Prof. Nazlı KEPÇE


School of Business, Department of Business Administration

Department of Accounting


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Accounting and Control

Announcements & Documents

IAS23
Lecture Note
5/20/2018
IAS38
Lecture Note
4/17/2018
IAS 40
Lecture Note
4/17/2018
IAS 16
Lecture Note
3/20/2018
IAS 2- Inventories
Lecture Note
2/27/2018
IAS 7- Cash Flow Statements
Lecture Note
2/27/2018

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Doctorate

Istanbul University, İşletme Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe , Turkey

2001 - 2002

2001 - 2002

Masters (Non-Thesis)

Istanbul University, İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitiüsü, Uluslararası İşletmecilik İhtisas Programı, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Istanbul University, İşletme Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Denetim, Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Istanbul University, School Of Business, İngilizce İşletme, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

"Swap" Sözleşmelerinin Finansal Tablolarda Raporlanması

Istanbul University, School of Business, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Muhasebe Doktora Programı

2001

2001

Postgraduate

Finansman Harcamalarına İlişkin Uluslararası Muhasebe Standartları ile Türkiye'deki Muhasebe Uygulamalarının Karşılaştırılması

Istanbul University, School of Business, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Muhasebe Ve Denetim Yüksek Lisans Programı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Managerial Experience

2008 - 2011

2008 - 2011

İ.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcılığı

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

İşletmelerde Etik El Kitabı: Türkiye ve Dünya'dan İyi Uygulamalar

KEPÇE N., Karagül A. A.

6. Türkiye Etik Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 June - 27 July 2015, pp.1-10

2011

2011

Impact of Board Characteristics and Ownership Structure on Voluntary Disclosure: Evidence from Turkey

KEPÇE N., Karagül A. A.

Eurasia Business and Economics Society (EBES), Croatia, 1 - 04 October 2011, pp.515-537

2010

2010

Üretim Yönetiminde ERP ve Muhasebe Eğitiminden Beklentiler

KEPÇE N., Kartal O.

XXIX.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2010, pp.235-260

0

0

Impacts of Turkish State Economic Enterprises on Accountancy in Turkey:1923-1983

KEPÇE N., ERCAN M.

12th World Congress of Accounting Historians, Turkey, vol.III, no.1, pp.3066-3078

2006

2006

Recent Developments in Financial Instrument Markets United States vs Turkey

KEPÇE N.

American Society of Business and Behevioral Sciences, 13th Annual Meeting, United States Of America, 1 - 04 February 2006, vol.13, no.1, pp.1021-1030

2006

2006

Recent Financial Reporting Developments in Turkey

KEPÇE N.

The Sixth Annual Business Research Conference, Co-Sponsored by the School of Management Warsaw University and Coggin College of Business, University of Norh Florida, United States Of America, 1 - 04 February 2006, pp.300-317

Books & Book Chapters

2021

2021

Ticaret İşletmelerinde Muhasebe Döngüsü ve Sürekli Envanter Yöntemi

Kepçe N., Ercan M.

in: Muhasebeye Giriş, Prof.Dr.Fatih Yılmaz, Editor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, pp.141-195, 2021

2018

2018

Accounting ı

KEPÇE N.

Anadaolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2018

2016

2016

Can We Characterize Companies By Using Cash Flow Information in a Different Way

KEPÇE N.

in: Seçmeler 2016, Yücel G., Editor, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.93-101, 2016

2014

2014

Yönetim Muhasebesi

KEPÇE N.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2014

2014

2014

Yönetim Muhasebesi

KEPÇE N.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2014

2012

2012

Ünite 7: Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler

KEPÇE N.

in: Genel Muhasebe-I, Prof. Dr.Banar, K., Doç.Dr.Ekergil, V., Editor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.146-162, 2012

2012

2012

Ünite 8: Stoklar

KEPÇE N.

in: Genel Muhasebe-I, Prof. Dr.Banar, K., Doç.Dr.Ekergil, V., Editor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.164-193, 2012

2012

2012

Ünite 7: Denetim

KEPÇE N.

in: Muhasebe ve Hukuk, Prof.Dr. Banar, K., Editor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.142-163, 2012

2010

2010

Impacts of Turkish State Economic Enterprises on Accountancy in Turkey: 1923 - 1983

KEPÇE N., ERCAN M.

in: Accounting Studies in Turkey, Pekdemir, R., Editor, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.181-194, 2010

2010

2010

Exploratory Evidence for the Adoption of the IAS 7 in Turkey

PEKDEMİR R., KEPÇE N.

in: Collected Papers in Accounting, Pekdemir R., Editor, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.29-39, 2010