Dr.Öğr.Üyesi

Nazmiye DÖNMEZ KESEN


Onkoloji Enstitüsü

Teşhis Tedavi Ve Bakım Hizmetleri

Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2010 - 2016

2010 - 2016

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Sağlık Fiziği/Temel Onkoloji, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Sağlık Fiziği/Temel Onkoloji, Türkiye

2001 - 2006

2001 - 2006

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği, Türkiye

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Teşhis Tedavi Ve Bakım Hizmetleri

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

EKSTERNAL (HARİCİ) RADYOTERAPİ CİHAZLARI VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

GÖZCÜ TUNÇ S., DÖNMEZ KESEN N.

TÜRKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.2, ss.19-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Investigation of dose distribution at intersection region of split IMRT fields using two different dosimetric modality

Suncak L., Donmez Kesen N. , UZAL M. C.

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.30, ss.195-203, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Pre-Treatment Dose Verification of Imrt Using Gafchromic Ebt3 Film and 2DArray

Nalbant N., DÖNMEZ KESEN N. , BECERİR H.

Journal of Nuclear Medicine & Radiation Therapy, cilt.5, ss.1-6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

The output factor measurements of cyberknife system using various detectors

KÖKSAL C. , DÖNMEZ KESEN N. , AKBAŞ U. , OKUTAN M. , BECERİR H.

2nd European Congress of Medical Physics, Kopenhag, Danimarka, 23 - 25 Ağustos 2018, ss.89

2018

2018

A comparison of different dosimetry systems for surface and buildup region dose measurements

AKBAŞ U. , DÖNMEZ KESEN N. , KÖKSAL C. , BECERİR H.

2nd European Congress of Medical Physics., Kopenhag, Danimarka, 23 - 25 Ağustos 2018, ss.143

2018

2018

Dosimetric impact of intermediate dose calculation on heterogeneous region radiotherapy planning

Akbaş U. , Köksal C. , Dönmez Kesen N. , Kaval G. , Karaman Ş. , Dağoğlu Sakin R. N. , et al.

2nd European Congress of Medical Physics., Kobenhavn, Danimarka, 23 - 25 Ağustos 2018, ss.171

2018

2018

Sol Meme Işınlamalarında VMAT Tekniği Kullanılarak Hazırlanan Tedavi Planlarına Farklı Nefes Fazlarının Etkisi

DÖNMEZ KESEN N. , SÜNCAK L., AKBAŞ U. , KÖKSAL C. , İBİŞ K. , KÜÇÜCÜK N. S. , et al.

13. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 27 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.1

2018

2018

ANİSOTROPİC ANALYTİC ALGORİTMASI INTERMEDİATE HESAPLAMA MODÜLÜNÜN AKCİĞER TEDAVİ PLANLARINA ETKİSİ

Uğurlu B. T. , DÖNMEZ KESEN N. , Doğru G., KÖKSAL C. , AKBAŞ U. , Süncak L., et al.

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bafra, Kıbrıs (Kktc), 27 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.94

2016

2016

Nazofarenks kanseri radyoterapisinde hibrid planlama

AKBAŞ U. , ÖZKAYA K. , KÖKSAL C. , DÖNMEZ KESEN N. , Süncak L., OKUTAN M. , et al.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016, ss.36

2014

2014

Prostat Kanseri Radyoterapisinde Volumetrik IMRT Uygulamaları Sağlıklı Organ İnteral Dozunu Artırır mı?

AKBAŞ U. , ÇAKIR A., OKUTAN M. , DÖNMEZ KESEN N. , KÖKSAL C. , NURHAT Ü., et al.

11.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, ss.311-312

2014

2014

Medullablastom Hastalarında Forward IMRT ve VMAT Tekniklerinin Karşılaştırılması

AKBAŞ U. , ÖZKAYA K. , OKUTAN M. , ÇAKIR A., DÖNMEZ KESEN N. , KÖKSAL C. , et al.

11.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, ss.316

2014

2014

Prone Meme Işınlamalarında 3-Boyutlu Konformal ve IMRT Tekniklerinin Karşılaştırılması

KÖKSAL C. , DÖNMEZ KESEN N. , AKBAŞ U. , Nurhat Ü., Süncak L., Çakır A., et al.

11.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, ss.98

2014

2014

3-D Konformal Prone ve Supine Pozisyon Meme Işınlamalarının Karşılaştırılması

AKBAŞ U. , NURHAT Ü., KÖKSAL C. , DÖNMEZ KESEN N. , SÜNCAK L., ÇAKIR A., et al.

11.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, ss.298

2012

2012

T1-2 Glottik larenks kanserli hastalarda karotis koruyucu IMRT

FAYDA M., ÇAKIR A. , OKUTAN M. , DÖNMEZ KESEN N. , TAMBAŞ M. , ALTUN M. , et al.

10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongres, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.143

2012

2012

Nazofarenks CA IMRT'sinde 7 alan IMRT ile volümetrik ark tekniklerinin dozimetrik karşılaştırılması

Yücel D., DÖNMEZ KESEN N. , ÇAKIR A., Fayda E., DAĞOĞLU R. N. , ALTUN M., et al.

10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.117

2012

2012

Stereotaktik fraksiyone radyoterapi ile elde edilen tedavi başarısı yan etkilerde artış ile birliktedir

TAMBAŞ M. , GÜVELİ M., MERAL R. , KEMİKLER G. , ALTUN M. , ÇAKIR A. , et al.

10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.199

2011

2011

Baş Boyun IMRT hastalarında tedavi merkezi doğruluğunun araştırılması

Fikircioğlu K., KÖKSAL C. , NURHAT Ü., DÖNMEZ KESEN N. , OKUTAN M. , ÇAKIR A., et al.

13.Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2011, ss.114

2011

2011

IMRT QA planlarının değerlendirilmesinde analiz kriterlerinin önemi

DÖNMEZ KESEN N. , Yücel D., KÖKSAL C. , OKUTAN M. , ÇAKIR A., BECERİR H.

13.Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2011, ss.112

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Tümör Kontrol Olasılığı (TCP), Normal Doku Komplikasyon Olasılığı (NTCP)

Dönmez Kesen N.

Radyoterapi Fiziği, Hatice Bilge Becerir,Fadime Alkaya, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.173-181, 2020

2017

2017

Radyasyondan Korunma

BECERİR H. , DÖNMEZ KESEN N.

Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları, İlknur Özcan, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.431-454, 2017


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

13.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Katılımcı

Lefkoşa-Kıbrıs (Kktc)

2017

2017

16. Medikal Fizik Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology

Katılımcı

Adana-Türkiye

2016

2016

12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

14. Medikal Fizik Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2012

2012

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2010

2010

9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2009

2009

12. Medikal Fizik Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2008

2008

8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2007

2007

11. Medikal Fizik Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 13

h-indeksi (WOS): 2