Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The output factor measurements of cyberknife system using various detectors

2nd European Congress of Medical Physics, Kopenhag, Danimarka, 23 - 25 August 2018, ss.89

A comparison of different dosimetry systems for surface and buildup region dose measurements

2nd European Congress of Medical Physics., Kopenhag, Danimarka, 23 - 25 August 2018, ss.143

Nazofarenks kanseri radyoterapisinde hibrid planlama

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 April 2016, ss.36

Medullablastom Hastalarında Forward IMRT ve VMAT Tekniklerinin Karşılaştırılması

11.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 April 2014, ss.316

3-D Konformal Prone ve Supine Pozisyon Meme Işınlamalarının Karşılaştırılması

11.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 April 2014, ss.298

T1-2 Glottik larenks kanserli hastalarda karotis koruyucu IMRT

10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongres, Antalya, Türkiye, 19 - 23 April 2012, ss.143

Baş Boyun IMRT hastalarında tedavi merkezi doğruluğunun araştırılması

13.Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 November 2011, ss.114

Kitap & Kitap Bölümleri

Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları

Radyasyondan Korunma, İlknur Özcan, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.431-454, 2017