Achievements & Reputation

Publication

138

Citation (WoS)

849

Citation (Scopus)

929

H-Index (WoS)

17

H-Index (Scopus)

18

Congress and Symposium Activities

 • 01 November 2012 - 01 November 2012 Gemlik Körfezi’nden Avlanan Demersal Balık Türlerinin Kas ve Solungaç Dokularında Ağır Metal Birikimi, FABA 2012 Sempozyumu,

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2012 - 01 October 2012 Arıtma Çamurundan Üretilen Aktif Karbon ile KOI ve Petrol Giderimi. IV. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi,Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 İstanbul Tuzla Bölgesi Atmosferi Alt Tabakasında Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbonlar (Pah’lar) Ve Metallerin İncelenmesi, Ekoloji 2012

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2011 - 01 September 2011 Güney Karadeniz Şelfi’nde Biotada Ultra Trace (Eser) Elementler, KÇKK 2011, Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2011 - 01 September 2011 Marmara Denizi İstanbul Kiyilarinda PAH Ve Organokörlü Pestisidlerin HPLC ile Tayini ve Sediment Jeokimyasi, KÇKK 2011, Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2011 - 01 September 2011 Çift Tabakali Dinamik Bir Sistemde Arsenik, Selenyum ve Civanin Biyojeokimyasal Döngüsü, KÇKK 2011, Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu,Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2010 - 01 May 2010 Dıstrıbutıon of Nutrıents and Chlorophyll-A In The Coastal Area Of The Bosphorus (Turkey). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 39. CIESM Congress,

  Attendee

  Italy

 • 01 November 2009 - 01 November 2009 Black Sea Tsunamis and Paleotsunami Studies on the Thrace Coasts of Turkey. Proceedings of the Ninth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST 09

  Attendee

  Russia

 • 01 July 2009 - 01 July 2009 Terkos Gölü (Türkiye)’nden Elde Edilen Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) ve Yüzey Sediment Örneklerinde Toplam Metal Birikiminin Belirlenmesi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2009 - 01 January 2009 Çift tabakalı dinamik bir sistemde arsenik, selenyum ve civanın biyojeokimyasal döngüsü. Uluslar arası Güvenli Su Üretimi Kongresi,

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2008 - 01 October 2008 Metal Contamination of the Gökova Bay. International Conference, 6th Aegean Analytical Chemistry Days.

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2008 - 01 October 2008 Chemical Oceanography of the Southern Black Sea Shelf Waters. International Conference, 6th Aegean Analytical Chemistry Days

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2008 - 01 January 2008 Haliç Yüzey Sedimentlerinde Metal Kirliliği. Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu 2008.

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2007 - 01 April 2007 Heavy metal concentrations in marine algae from the Turkish Coast of the Black Sea. 38th CIESM Congress

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2007 - 01 April 2007 Sediment Geochemistry Atlas of the Sea of Marmara. 38th CIESM Congress,

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2007 - 01 April 2007 Heavy metal pollution of Southern Black Sea waters. 38th CIESM Congress,Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2007 - 01 April 2007 Metal Pollution in the mussel (mytilus galloprovincialis) in the Bosphorus. 38th CIESM Congress,

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2006 - 01 September 2006 The chemical oceanography of the Golden Horn Estuary (Marmara Sea, Turkey): Consequences of Improvement Projects. IWA Dipcon 2006. 10th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management. September 18-22, 2006 Istanbul,Sustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2006 - 01 April 2006 Metal (Pb, Cd and Hg) inputs via the rivers tothe Southern Marmara Sea Shelf, Turkey Europen Geosciences Union Generally Assembly Vienna Austria

  Attendee

  Austria

 • 01 October 2004 - 01 October 2004 Trace metal distributions in water column and surface sediments of İzmit Bay, Turkey after Marmara (İzmit) Earthquake. International Conference on Isotopes in Environmental Studies-Aquatic Forum 2004. 25-29 October, Monte-Carlo, Monaco.

  Attendee

  Monaco

 • 01 March 2004 - 01 March 2004 Çamaltı tuzlası (İzmir-B Türkiye) foraminifer topluluğunda gözlenen ikiz oluşumlar ve morfolojik değişimler. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı.

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2001 - 01 May 2001 Haliçte BOİ5 Tayini ile Su Kalitesinin İncelenmesi. Haliç 2001 Sempozyumu,

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2001 - 01 May 2001 Askıda Katı Madde ve H2S Dağılımı. Haliç 2001 Sempozyumu,Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2000 - 01 May 2000 1999 yılında İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Haliç’de Çözünmüş oksijen değişimleri, I. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı,

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2000 - 01 April 2000 Preliminary estimate of dissolved Fe, Mn, and Pb fluxes through the Bosphorus Strait. In: N. Çağatay (ed.). IOC/BSRC Workshop on Black Sea Fluxes, Proceedings,

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 1999 - 01 September 1999 Organic geochemistry and origin of Holocene Sapropelic sediments from Sea of Marmara and Black Sea, 19th International Meeting on Organic Geochemistry, 6-10 September /Istanbul/TURKEY.

  Attendee

  İSTANBUL, Turkey

 • 01 May 1999 - 01 May 1999 Erdek Körfezi yüzey sedimentlerinde metal dağılımlarını denetleyen faktörler. Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları,Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 1999 - 01 April 1999 Güney Marmara Şelfinde (Erdek ve Gemlik Körfezleri) selektif ekstraksiyon yöntemi ile metal kirliliği çalışması. Türkiye Denizlerinde Jeoloji-Jeofizik Araştırmalar

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 1998 - 01 October 1998 Heavy metal pollution in the northern shelf of the Sea of Marmara. Monaco. International Symposium on Marine Pollution by IAEASustainable Development

  Attendee

  Monaco

 • 01 October 1998 - 01 October 1998 Sediment accumulatıon rates and pollutıon hıstory ın the sea of Marmara. 5-9 Ekim 1998, Monaco. International Symposium on Marine Pollution by IAEASustainable Development

  Attendee

  MONACO, Monaco

 • 01 October 1998 - 01 October 1998 Factors controlling the metal distributions in the surface sediments of the Erdek Bay. Abstracts Int. Conf. on Ecotoxicology and Environmental Safety, SECOTOX, 98.

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 June 1998 - 01 June 1998 A sapropelic unit from the southern Marmara shelf. XXXV. CIESM Kongresi,

  Attendee

  Dubrovnik. , Croatia

 • 01 May 1997 - 01 May 1997 Marmara Denizi Kuzey Şelfinde Sedimentlerin Jeokimyasal Özellikleri. Marmara Denizi Araştırmaları Workshop - III,

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 1997 - 01 April 1997 A Mid To Late Holocene Sapropelic Sediment Unit From The Southern Marmara Shelf And Its Palaeoceanographic Significance /Int. Symposium on the Late Quaternary in the Eastern Mediterranean

  Attendee

  ANKARA, Monaco