Achievements & Reputation

Publication

61

Congress and Symposium Activities

 • 01 November 2013 - 01 November 2013 Electronic Records Management Projects in E-Transformation Turkey Practices: A Study on District Municipalitıes in Istanbul

  Attendee

  Veletta, Malta

 • 01 October 2013 - 01 October 2013 Harf Değişikliğinin Ardından Bürokrat ve Memurların Durumu: Memurlar İçin Açılan Kurslar / The Situation of Bureaucrats and Officers After Letter Change: Courses Opened For Officers

  Attendee

  Eskişehir, Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Üniversitelerdeki Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Standart Dosya Planı

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 01 October 2012 - 01 October 2012 Yerel Bilgi Kaynakları Olarak Belediye Arşivlerinin Şehir Tarihçiliğine Katkısı

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Türkiye’deki Belge Yönetimi Uygulamalarında Mevzuat Problemi: Dosya Yönergesi Örneği / Legislation Problem in Records Management Applications in Turkey: File Directive Example

  Attendee

  Nevşehir, Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Türkiye’deki Belge Yönetimi Uygulamalarında Mevzuat Problemi: Dosya Yönergesi Örneği / Legislation Problem in Records Management Applications in Turkey: File Directive Example

  Attendee

  Nevşehir, Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 Örgütlerde Elektronik Belge Yönetimi Programlarının Kurulmasında Bilgi ve Belge Uzmanlarının Rolü: E-Belediyecilik Örneği / The Role of Information and Records Specialists When Establishing Electronic Records Management Programs in Organizations: E-Municipality Case

  Attendee

  Saraybosna, Bosnia And Herzegovina

 • 01 March 2010 - 01 March 2010 Şehir Arşivlerinde Sağlama Politikası

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 October 2007 - 01 October 2007 Dosya Tasnif Planlarında Fonksiyonun Gücü / The Power of Function in the File Classification Plans

  Attendee

  Ankara, Turkey