Arş.Gör.

Necdet UZEL


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2009 - 2010

2009 - 2010

Yüksek Lisans

Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Yüksek Lisans

Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

B1 Orta

B1 Orta

İtalyanca

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Ticaret Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme -Genel Değerlendirme-

Kendigelen A. , Uzel N.

Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan, Abuzer Kendigelen,Saibe Oktay Özdemir, Editör, On İki Levha , İstanbul, ss.495-529, 2020

2019

2019

Anonim Ortaklıkta Azınlık Haklarının Kötüye Kullanılması (Mümkün Müdür?) -Makale I: Genel Değerlendirme-

Uzel N.

Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, İsmail Kırca,Murat Gürel,Başak Şit İmamoğlu,Merve İrem Yener,Ufuk Tekin,İbrahim Bektaş, Editör, On İki Levha , İstanbul, ss.1303, 2019

2018

2018

Son Hükümler

UZEL N. , ZENGİN İ. Ç.

Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları 2017, Kendigelen A., Uzel N, Savur Demirkaya A., Evlek M., Yıldız N., Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.522-531, 2018

2018

2018

Deniz Ticareti

Uzel N.

Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2017), Abuzer Kendigelen,Necdet Uzel,Asena Savur Demirkaya,Müge Evlek,Nurgül Yıldız, Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.437-458, 2018

2018

2018

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Uzel N. , Zengin İ. Ç.

Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2017), Abuzer Kendigelen,Necdet Uzel,Asena Savur Demirkaya,Müge Evlek,Nurgül Yıldız, Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.532-535, 2018

2018

2018

Ticari İşletme

Uzel N. , Akay H. O.

Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2017), Abuzer Kendigelen,Necdet Uzel,Asena Savur Demirkaya,Müge Evlek,Nurgül Yıldız, Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.63-151, 2018

2018

2018

Deniz Ticareti

Uzel N. , Tokcan Ercan F. P.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2014), Abuzer Kendigelen,Hasan Onur Akay,M. Yasir Aktepe,Sergül Balsever,Ş. İpek Aşıkoğlu,M. Akif Özsoy, Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.602-633, 2018

2018

2018

Deniz Ticareti

UZEL N.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2015-2016), Kendigelen A., Zengin İ. Ç., Tokcan F. P., Sönmez N. S., Güney Z., Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.608-632, 2018

2017

2017

Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Kusurun İspatı

UZEL N.

Sorumluluk Hukuku Seminerler - Makaleler 2017, Baysal B., Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.375-413, 2017

2017

2017

Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devri Hakkında Federal Kanun

UZEL N.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'e Armağan, Yongalık A., Gürel M., Bektaş İ., Editör, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.717-811, 2017

2013

2013

Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam

UZEL N.

Oniki Levha, İstanbul, 2013