Arş.Gör.

Necdet UZEL


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2009 - 2010

2009 - 2010

Yüksek Lisans

Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Yüksek Lisans

Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İtalyanca

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Ticaret Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları 2017

UZEL N. , ZENGİN İ. Ç.

Son Hükümler, Kendigelen A., Uzel N, Savur Demirkaya A., Evlek M., Yıldız N., Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.522-531, 2018

2018

2018

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2015-2016)

UZEL N.

Deniz Ticareti, Kendigelen A., Zengin İ. Ç., Tokcan F. P., Sönmez N. S., Güney Z., Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.608-632, 2018

2017

2017

Sorumluluk Hukuku Seminerler - Makaleler 2017

UZEL N.

Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Kusurun İspatı, Baysal B., Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.375-413, 2017

2017

2017

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'e Armağan

UZEL N.

Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devri Hakkında Federal Kanun, Yongalık A., Gürel M., Bektaş İ., Editör, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.717-811, 2017

2013

2013

Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam

UZEL N.

Oniki Levha, İstanbul, 2013