Res. Asst. Necdet UZEL


Faculty of Law, Private Law Department

Department of Commercial Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Commercial Law

Former Researcher

Email: necdet.uzel@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 11786
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/4753/
Address: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Beyazıt-İStanbul

Metrics

Publication

22

Project

1

Education Information

2012 - Continues

2012 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2010 - 2012

2010 - 2012

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2009 - 2010

2009 - 2010

Postgraduate

Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Galatasaray University, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Turkey

Dissertations

2012

2012

Postgraduate

Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam

Istanbul University, Faculty of Law, Özel Hukuk

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

French

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Italian

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Commercial Law

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

Books & Book Chapters

2022

2022

Kıymetli Evrak Hukuku

Aydinalp Y., Uzel N., Tokcan Ercan F. P., Koçak M. A., Yiğitbaşi K.

in: Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2021), Arslan Kaya,İsmail Cem Soykan,Buğra Kesici,Elif Oğuz Şenesen,Elanur Tamer, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.312-388, 2022

2020

2020

Anonim Ortaklıkta Bölünme

Helvacı M., Uzel N.

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk (Acquis Communautaire’in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler), Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.228-239, 2020

2020

2020

Anonim Ortaklıkta Birleşme

Helvacı M., Uzel N.

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk (Acquis Communautaire’in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler), Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.216-228, 2020

2020

2020

Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme -Genel Değerlendirme-

Kendigelen A., Uzel N.

in: Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan, Abuzer Kendigelen,Saibe Oktay Özdemir, Editor, On İki Levha , İstanbul, pp.495-529, 2020

2019

2019

Anonim Ortaklıkta Azınlık Haklarının Kötüye Kullanılması (Mümkün Müdür?) -Makale I: Genel Değerlendirme-

Uzel N.

in: Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, İsmail Kırca,Murat Gürel,Başak Şit İmamoğlu,Merve İrem Yener,Ufuk Tekin,İbrahim Bektaş, Editor, On İki Levha , İstanbul, pp.1303, 2019

2018

2018

Deniz Ticareti

Uzel N.

in: Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2017), Abuzer Kendigelen,Necdet Uzel,Asena Savur Demirkaya,Müge Evlek,Nurgül Yıldız, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.437-458, 2018

2018

2018

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Uzel N., Zengin İ. Ç.

in: Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2017), Abuzer Kendigelen,Necdet Uzel,Asena Savur Demirkaya,Müge Evlek,Nurgül Yıldız, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.532-535, 2018

2018

2018

Son Hükümler

UZEL N., ZENGİN İ. Ç.

in: Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları 2017, Kendigelen A., Uzel N, Savur Demirkaya A., Evlek M., Yıldız N., Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.522-531, 2018

2018

2018

Ticari İşletme

Uzel N., Akay H. O.

in: Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2017), Abuzer Kendigelen,Necdet Uzel,Asena Savur Demirkaya,Müge Evlek,Nurgül Yıldız, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.63-151, 2018

2018

2018

Deniz Ticareti

Uzel N., Tokcan Ercan F. P.

in: Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2014), Abuzer Kendigelen,Hasan Onur Akay,M. Yasir Aktepe,Sergül Balsever,Ş. İpek Aşıkoğlu,M. Akif Özsoy, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.602-633, 2018

2018

2018

Deniz Ticareti

UZEL N.

in: Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2015-2016), Kendigelen A., Zengin İ. Ç., Tokcan F. P., Sönmez N. S., Güney Z., Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.608-632, 2018

2017

2017

Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Kusurun İspatı

UZEL N.

in: Sorumluluk Hukuku Seminerler - Makaleler 2017, Baysal B., Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.375-413, 2017

2017

2017

Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devri Hakkında Federal Kanun

UZEL N.

in: Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'e Armağan, Yongalık A., Gürel M., Bektaş İ., Editor, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.717-811, 2017

2013

2013

Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam

UZEL N.

Oniki Levha, İstanbul, 2013

Supported Projects