Education Information

Education Information

 • 1995 - 2000 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 1991 - 1993 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arap Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  XVII. Asırda Anadolu'da Tasavvuf

  Marmara University, Temel İslam Bilimleri, Tasavvuf

 • 1993 Postgraduate

  Abdülehad Nûrî-i Sivâsî ve Mir'âtü'l-vücûd ve mirkâtü'ş-şühûd Adlı Eseri

  Marmara University, Felsefe, Tasavvuf

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic