Publications & Works

Articles Published in Other Journals

LYOTARD’A GÖRE FELSEFE YAPMANIN AMACI

Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları, no.39, pp.213-22, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Rousseau'da vicdanın kaynağı ve güvenilirliği

Felsefe Logos, no.72, pp.161-170, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

A SHORT HISTORY OF CONSCIENCE, AUTHORTY AND OBEDIENCE

Felsefe Arkivi, no.49, pp.1-12, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Dostoyevsky ve Nietzsche: Trajedinin Felsefesi

Felsefe Arkivi, no.47, pp.99-106, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Adorno: Metafizik Kavram ve Sorunlar

Kutadgubilig, no.46, pp.163-169, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Vicdanın İmkanı

Kutadgubilig, no.27, pp.11-29, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Borçlandırılmış İnsanın İmali: Neo Liberal Durum Üzerine Deneme

Kutadgubilig, no.27, pp.317-320, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Conscience and Law

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, no.4, pp.1-14, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Etik İle Ahlak Ayrımı

Felsefe Arkivi, no.35, pp.23-36, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

İnsanın Arayışı

Felsefe Arkivi, no.36, pp.7-16, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Şişenin Duvarlarına Çarpmak: Wittgenstein ve Ahlak Ahlak Anlayışları

İnsancıl, no.269, pp.29-46, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Jacques Derrida: Platon'un Eczanesi

Kutadgubilig, no.22, pp.393-398, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Sonsuza Tanıklık: Emanuel Levinas'tan Seçme Yazılar.

Kutadgubilig, no.21, pp.441-445, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

İnsan İle Çevre Üzerine

Kutadgubilig, no.21, pp.11-23, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Etik Kurulların Varlığı Neyi Göstermektedir.

İnsancıl, no.256, pp.34-37, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Postmodern Etik

Kutadgubilig, no.20, pp.447-452, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Gorgias'ın Retorik Anlayışı

Kutadgubilig, no.20, pp.169-180, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Protagoras'ın Dini ve Tanrısal Görüşleri

Felsefe Arkivi, no.34, pp.81-96, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Sofist Kimdir?

İnsancıl, no.226, pp.14-23, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Z. Bauman'da Müphemlik ve Ahlaki Benlik

İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.150-151

Books & Book Chapters

Hakikatten Olumsallığa Vicdan ve İtaat

Akademi Titiz Yayınlar, İstanbul, 2019

DEDE KORKUT DESTANINDA AD VERMEK VE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

in: KITAB-I DEDE KORKUT GÜNCEL OKUMALAR, Tali, Savaş., Editor, İbni Haldun, İstanbul, pp.71-104, 2019

CALL OF CONSCIENCE AND RISK OF ACCUSATION

in: SOCIAL SCIENCES STUDIES IN TURKEY, Sarıtaş, Eyüp, Editor, Trafford Publishing , Bloomington, pp.171-184, 2018

ZYGMUNT BAUMAN’DA MÜPHEMLİK VE AHLAKİ BENLİK

in: SOSYAL BİLİMLER İNSAN VE TOPLUM, Türkan Erdoğan, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.73-86, 2018

Milet Okulu

in: İlkçağ Felsefesi, Uslu, Serdar., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.16-102, 2012

Pythagorasçılık Ve Ksenophanes

in: İlkçağ Felsefesi, Serdar Uslu, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.32-45, 2012

Sofistler ve Sokrates

in: İlkçağ Felsefesi, Serdar Uslu, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.82-102, 2012

Thales Üzerine Bir İnceleme

in: Teoman Duralıya Armağan, Bir Felsefe Bilim Çağrısı, Cengiz Çakmak, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.514-524, 2008

Other Publications