Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2010 Postgraduate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Verimlilik Eğitim Planı

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2018Jinekopatoloji

  Health&Medicine , '8. Ulusal Patoloji Kongresi

 • 2018BD SurePath liquid-based Pap test Gyn and non Gyn Morphology training

  Health&Medicine , BD Diagnostics Systems

 • 2018Patolojide Tuzaklar Kursu

  Health&Medicine , Türk Patoloji Derneği

 • 2018Tiroid ince iğne aspirasyonu ve seröz effüzyon sitolojisi

  Health&Medicine , Sitopatoloji Derneği

 • 2018Tiroid Patolojisi Kursu

  Health&Medicine , Ege Patoloji Derneği

 • 2017Nöropatoloji

  Health&Medicine , 27. Ulusal Patoloji Kongresi

 • 2016İş hukuku, İSG kavramı, Fiziksel Etkenler, Ekranlı Araçlarla Çalışma, Elektrik ile Yapılan Çalışmalarda İş Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, Güvenlik Kültürü, Sık Rastlanan İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri, Meslek Hastalıkları, Kimyasal Etkenler, Yangın, Patlama, Parlama,Kimyasallardan Korunma

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

 • 2016Böbrek ve mesane tümörlerine güncel bakış

  Health&Medicine , Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

 • 2016Updates in WHO Lymphoma Classification: 2008-2016

  Health&Medicine , Turkish Division of the International Academy of Pathology and European Association for Haematopathology

 • 2015İş Sağlığı ve Güvenliği

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

 • 2015Jinekoloji-dışı Eksfolyatif Sitopatoloji Toplantısı

  Health&Medicine , Sitopatoloji Derneği

 • 2015Genel Patoloji Kusu

  Health&Medicine , Türk Patoloji Derneği

 • 2015Biyoistatistik kursu

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • 2015Malign Melanom ve Derinin T Hücreli Lenfomaları Kursu

  Health&Medicine , Çukurova Patoloji Derneği

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

 • 2014Tiroid-Paratiroid Patolojisi

  Health&Medicine , 24. Ulusal Patoloji Kongresi

 • 2013III. Sıvı Bazlı Servikal Sitoloji Kursu

  Health&Medicine , Acıbadem Üniversitesi

 • 2012Temel EKG Kursu

  Health&Medicine , İ.Ü İ.T.F Mezuniyet sonrası Eğitim ve Eşyetkilendirme Kurulu