Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şeriat Karşıtlığı Bağlamında İslami Tahkim Uygulamalarına İtirazlar ve Eleştiriler -Kanada Örneği-

V. İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2019, pp.1-36

Hayvansal Yem Kaynağı Olarak Rendering Ürünlerinin Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi

III. İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2017

Helal Gıda Penceresinden Fermantasyon Tekniğine Fıkhî Bir Bakış

II. İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 - 30 October 2016

Poligami Bağlamında Taşıyıcı Anneliğin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Isparta, Turkey, 14 - 18 May 2016, pp.117-129

Metrics

Publication

4