Lect. Nesrin EVRANOS


Rektörlük, Bölümler

School of Foreing Languages

Former Researcher

Education Information

1995 - 1997

1995 - 1997

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

1997

1997

Postgraduate

Sosyal yapı ve Sosyal Değişim/ Üniversitelerde Türk Dili Derslerinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi

Istanbul University, Sosyal Bilimler Ensitütüsü, İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English